Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Odločba ZPIZ -ZZZS

Default avatar

JulijaH

Sem 34-bolnica ( 2017) z rakom dojke, stanje po neoadjuvantni kemoterapiji, mastektomiji desne dojke in RT. Sem na kombinirani hormonski terapiji, Zoladex/Nolvadex. Opravljam pisarniško delo, pri katerem je potrebna visoka stopnja zbranosti.
Po enoletnem bolniškem staležu me je zdravnica napotila na komisijo ZPIZ, ki je sklenila, da pri meni zdravstvenih sprememb, ki bi zmanjševale mojo zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta, na katerem delam, zato invalidnosti ni. Na to odločbo sem se pritožila, ker menim, da pri meni invalidnosti res ni, imam pa težave zaradi hormonske terapije (utrujenost, vrtoglavice in glavobol, zaradi česar dvomim, da bi zmogla opravljati kontinuirni 8-urni delovnik). Sedaj je odgovor s strani IK II, potrjena ugotovitev I stopnje IK, da ni zdravstvenih sprememb, ki bi zmanjševale mojo zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta, na katerem delam, zato invalidnosti ni.
(Nikjer v odločbi ni zapisano, da sem sposobna delat polni delovni čas).
Ker sem trenutno v polnem bolniškem staležu zaradi kirurškega posega, sem s strani ZZZS dobila odgovor, da je po določenem datumu (6. tednov po kirurškem posegu) začasna nezmožnost za delu zaključena v sladu z odločbo ZPIZ.
Moje vprašanje je naslednje: Ali lahko s strani ZZZS (če podam pritožbo na njihovo zadnjo odločbo) pričakujem odobritev za skrajšan delovni čas (za to sem mislila zaprositi po končanem polnem bolniškem staležu, upajoč, da bo odziv na hormosko terapijo sčasoma izvenel in bom sposobna 8-urnega delovnika)? Ali je ta odločba ZPIZ res tako zavezujoča za ZZZS, da ni možen skrajšan delovni čas, čeprav moje težave niso posledice invalidnosti, temveč odziva na trenutno terapijo? Kakšne so moje možnosti za ugodno rešitev primera?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav!
Julija
Default avatar

jakacepec

Pozdravljeni,

na načelni ravni med presojanjem ZZZS in ZPIZ ne sme biti neposredne povezave, saj dejstvo da morda res nimate omejitev, kot jih definira invalidska zakonodaja NE pomeni, da ste hkrati sposobi delati polni delovni čas. ZZZS mora torej neodvisno od sklepov ZPIZ preverjati vašo konkretno in trenutno zdravstveno sposobnost opravljati delo.

Simptomi kot so: utrujenost, vrtoglavica, glavobol, ki so posledica hormonske terapije so prav tako zdravstvene spremembe, ki vplivajo na sposobnost opravljanja dela, ergo je vprašljiva tudi odločitev invalidskih komisij. Morda predlagam, da razmislite še o sodnem varstvo zoper odločitev ZPIZ-a.

Odločitev ZZZS se sicer lahko sklicuje na odločitev invalidske komisije saj ta pravi, da hormonsko zdravljenje nima zdravstvenih posledic in vpliva na samo delo, potrebno pa bi bilo presoditi ali je vpliv hormonskega zdravljenja res tako kratkoročen, da bi zadoščal zgolj bolniški stalež in ali ne gre morebiti tudi za nekatere dolgoročne posledice. Potrebno bi bilo vedeti tudi o tem kako dolgo bo trajala terapija in v kakšnem času posledice izvenijo, prav tako se sedanji stalež veže na posledice kirurškega posega in ne na hormonsko terapijo.

Tudi v primeru staleža predlagam pritožbo na komisijo - zaradi neupoštevanja vseh zdravstvenih posledic zdravljenja in vnaprejšnjega ugibanja, da bo po 6-tih tednih zadeva urejena, pri tem se ne upoštevjo morebitni zapleti oziroma stanje po preteku 6-tih tednov.
Manjkajo podatki specialistov s področja primarne bolezni o bodočem stanju oziroma trenutnih težavah tako fizičnih kot psihičnih ter prognoza o nadaljnem zdravljenju. Skratka, po mojem mnenju je bila odločitev ZZZS preuranjena in se je napačno v celoti sklicevala na sklep ZPIZ-a. Tudi sklep ZPIZ-a pa bi morda bilo potrebno preveriti skozi sodno varstvo.
Default avatar

JulijaH

Najlepše se vam za zahvaljujem za vaš izčrpen odgovor.
Bi pa prosila še eno pojasnitev; če zahtevam sodno varstvo zoper ZPIZ , v mojem primeru torej, da mi priznajo, da obstajajo posledice zdravljenja, ki vplivajo na delazmožnost, ne pa tudi invalidnost- ali je to sploh smiselno s pravnega vidika?
Kaj lahko (teoretično) pričakujem v tem primeru? Da mi priznajo, da obstajajo določene posledice zdravljenja (hormonska terapija bo predvidoma trajala še vsaj 5 let), ne pa tudi invalidnost, in tako ZZZS dobi podlago za potrditev skrajšanega delovnega časa? Delne invalidske upokojitve si sicer ne želim, ker mi to onemogoči vsakršno poklicno napredovanje.

Hvala!
Default avatar

jakacepec

Ne v okviru spora bi bilo smiselno zahtevati ugotovitev invalidnost zaradi navedenh razlogov in s te v okviru III. stopnje invalidnosti "dobiti" tudi določene omejitve pri delu. Moj odgovor je šel v smer, da ZPIZ morda ni pravilno pravno obravnaval vaše zdravstvene težave.

Odločitev v sodnem sporu bi lahko bila za ZZZS pomembna zgolj v delu, kjer bi sodišče preverjalo vaše zdravstveno stanje. Vendar ZZZS ni vezana na obrazložitev sodišča (izvedenca) in mora hkrati isto dejansko stanje morda uporabiti drugače , saj je narava pravic po ZPIZ in ZZZS drugačna.
Default avatar

JulijaH

Najlepša hvala za pojasnilo.

Lep pozdrav,
Katja
Default avatar

jakacepec

Če so težave hormonske terapije prehodnega značaja oziroma če ne vplivajo na vašo zmožnost oporavljanje vašega dela, napredovanj,Itd. potem pri vas ni invalidnosti. Če pa temu ni tako ( kar pa bi lahko povedali specialisti s tega področja), invalidnost obstaja in bi bilo smiselno zoper dokončno odločitev zahtevati sodno varstvo.

Organi ZZZS presojajo vašo delazmožnost v okviru dokončno odločitve ZPIZ, povedano drugače, če pri vas ni invalidnosti ugotavljajo ali je vaše trenutno zdravstveno stanje takšno da lahko opravljate svoje delo. Pri tem ugotavljajo ali ste delo sposobni oporavljati v polnem delovnem času ali ne. Vezanost na odločitev je zgolj glede zmožnosti v okviru ugotovljene invalidnosti kot trajnega dejstva, bolniški stalež pa je odločitev glede trenutnih zmožnosti oporavljanje svojih del.
Kakšno bo vaše zdravstveno stanje po 6.ih tednih je stvar prognoze oziroma ali bo vse potekalo tako kot zdravniku pričakujejo. Tako tudi ni mogoče vnaprej, glede na navedeno,pričakovati,da bi bila odločitev zdravniške komisije drugacna.
Predlagao, da se najprej odločitev glede odločitve ZPIZ in po potrebi sprožite sodni spor, glede bolniškega staleža pa v kolikor se zadevi ne bodo odvijale v skladu s pričakovanji preko osebne zdravnice predlagate novi stalež za polni ali skrajšani delovni čas.

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec