Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

INVALIDSKA KOMISIJA IN BOLNIŠKA

Default avatar
Pozdravljeni,
sem bolnica z rakom na dojki, stara 45 let. Odstranili so mi celotno dojko, sledila je kemoterapija, obsevanje, trenutno sem na hormonski terapiji. Bolniško imam odobreno do 20. januarja 2019. Dobila sem odločbo IK. Razvrstili so me v 3. kategorijo invalidnosti; 4 ure dela, 4 ure nadomestila od 15.9.2018. Če se ne pritožim, kdaj grem v službo? Ko je odločba IK pravnomočna ali ko mi preteče bolniška (20. 1. 2019)?
Onkologinja ni na noben izvid napisala, da je zdravljenje zaključeno in da sem sposobna it v službo; na odločbi pa piše da je.
Če bi se pa pritožila, kakšne druge možnosti sploh obstajajo? 8 - urni delavnik mi je trenutno preveč; ma tudi to invalidsko nadomestilo mi popolnoma ne diši (zaradi finančnih težav). Za katere opcije se odločajo ostali bolniki? Ne vem kaj naj naredim. Naj se pritožim ali to sprejmem.

Hvala za odgovor. Pozdrav.
Default avatar
Spoštovani,

glede na povedano z vaše strani vam je odobren bolniški stalež do 20.1.2019 ( verjetno za polni delovni čas?). Tako boste službo nastopili po poteku bolniškega staleža, seveda v okviru omejitev, ki jih imate kot invalid III. kategorije invalidnosti. Glede bolniškega staleža se vedno ravnate v skladu z odločitvijo vašega lečečega zdravnika oziroma odločbo imenovanega zdravnika. Invalidnost vpliva le na delo, ki ga opravljate ( različne stvarne omejitve in pri vas tudi časovna omejitev dela 4 ure na dan).

Invalidska komisija odloča o invalidnosti takrat, ko je zdravljenje končano, ko so torej nastopile spremembe v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali z medicinsko rehabilitacijo. Odločitev invalidske komisije je lahko tudi takšna, da vam določijo kontrolni pregled v okviru katerega ponovno ugotavljajo stanje vaše invalidnosti.
Zoper odločbo ZPIZ se lahko, v času pritožbenega roka, pritožite in proti dokončni odločbi ZPIZ-a sprožite socialni spor na sodišču. Ko bo odločitev o vaši pritožbi sprejeta bo ta dokončna. Dokončna odločitev ZPIZ-a se bo upoštevala tudi v okviru priznavanja bolniškega staleža. To ne pomeni, da v primeru poslabšanja vašega zdravja niste upravičeni do staleža, bo pa v okviru ugotavljanja upravičenosti do staleža upoštevano katera dela ste v okviru ugotovljene invalidnosti sposobni opravljati in v kakšnem obsegu in se to nato primerjalo z vašim trenutnemu zdravstvenemu stanju.

Posamezniki se v zvezi s pritožbo zoper odločitev ZPIZ-a odločajo zelo različno. Odločitve v zvezi z vašo pritožbo so lahko zelo različne. Največkrat se pritožba zavrne in potrdi prvostopenjska odločitev. V nekaterih primerih se pritožbi ugodi in odločitev razveljavi ter odloči, da sploh ni invalidnosti ali pa da je invalidnost v obliki drugačne kategorije ali v okviru drugačnih omejitev. Npr: da ste sposobni delati 8 ur na drugih delih ob upoštevanju različnih omejitev ( brez dvigovanja bremen, ne ponoči,... itd.) ali da je pri vas invalidnost I. kategorije in da nimate več preostale delovne sposobnosti. Odločitve so torej lahko tako v korist kakor škodo tistega, ki se pritoži.
Upam, da vam je odgovor pomagal.
Default avatar
Hvala za tako izčrpen odgovor. Veliko ste mi pomagali. Zadeve so včasih zapletene in se človek težko znajde. Lepo je, če ti nekdo tako pomaga. Hvala in lep pozdrav.

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec