Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

Prisotnost študentov

Default avatar

jakacepec

Ali lahko odklonim, da so pri pregledu in/ali operaciji pristotni tudi študentje medicine ?

Pravico odkloniti prisotnost študentov pri vaši zdravstveni obravnavi ureja tretji odstavek 43. člena Zakona o pacientovih pravicah (glejte spodaj), ki določa, da: so osebe, katerih navzočnost je potrebna za potrebe zdravstvenega izobraževanja, lahko navzoče le s predhodno privolitvijo pacienta. Privolitev lahko dajo tudi osebe, ki imajo v konkretnem primeru pravico do privolitve v medicinski poseg oziroma zdravstveno obravnavo, če pacient ni sposoben odločanja o sebi.[/b]

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec