Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

bolniška /dopust

Default avatar

čikat

Spoštovani!

Oktobra 2016 sem nastopila bolniški stalež.Diagnoza :maligni melanom na vratu/zasevk melanoma v bezgavki v regiji 2 ki je vraščal v spodnji del parotide , stadij III.Pooperativno RT ter trimesečni adjuvantni visokodozni interferon.
Dne 6.2.2018 sem dobila odločbo ZZZS da sem od 8.2. 2018 do 16.3.2018 zmožna za delo v skrajšanem delovnem času po 4 ure dnevno.
Tako sem se dne 7.2. zglasila v kadrovski in pri glavni sestri (zaposlena sem ,kot negovalka v domu starostnikov.)V službi so mi rekli, da bi se primerno delo zame našlo (manjša skupina ljudi,delitev pijače ,kosila,pogovor...).Žal pa dokler ne dobijo odločbe inval. komisije kaj lahko delam mi pogodbe ne more ponovno napisati.Predlagala je da bi v tem času bila še v bolniškem staležu ali pa delno tudi na dopustu.Osebna zdravnica se s tem ni strinjala ( strinjala se je ,da sem sedaj na dopustu saj je dom trenutno zaprt zaradi viroz...Jaz pa se moram takim okužbam nujno izogibati.)Ne vem kaj mi je storiti?Ali mi v tem primeru pripada bolniški stalež še naprej?Dopusta imam od leta 2017 še 34 dni.In ali sem dolžna delati tudi vikende in praznike kot prej ?(zdravnica me je seznanila, da na odgovor komisije čakam lahko tudi pol leta.)
Še nekaj podatkov v pomoč :zaposlena sem 27 let in 4 mesece.Avgusta bom dopolnila 48 let.

Najlepša hvala za vaš odgovor!
Default avatar

jakacepec

z posredovanih podatkov ne izhaja, da imate zaradi malignega melanoma status invalida. Tako lahko po odločitvi imenovanega zdravnika od 8.2.2018 dalje do 16.3.2018 opravljate delo v skrajšanem delovnem času po 4 ure dnevno. Navedeno pomeni, da ste sposobni opravljati svoje delo po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, to je delo negovalke v domu starostnikov, dnevno po 4 ure, brez vseh omejitev, eventuelni invalidski postopek predmetne zadeve ne spremeni. Delodajalec vam tako zagotavlja dosedanje delo, ki je za vas primerno delo, dokler ne pridobite statusa invalida z neko priznano pravico in morebitnimi stvarnimi in(ali) časovnimi razbremenitvami.

V času statusa, ki ga imate do 16.3.2018, ne smete opravljati dela preko polnega delovnega časa, delovni čas pa dnevno ne sme presegati 4 ure, delodajalec vam v okviru tega lahko odredi delo tudi ob praznikih in preko vikenda.

O bolniškem staležu za preostale 4 ure v času do 16.3.2018 odloča vaša osebna zdravnica, ki lahko poda imenovanemu zdravniku tudi predlog o podaljšanju staleža ( po 16.3.2018, če gre za isti razlog bolniške), če nastopi drugi razlog staleža o njem za prvih 30 dni sama odloči ( tudi sedaj včasu do 16.3.2018).

Kako boste koristili preostanek dopusta iz leta 2017 je načeloma stvar dogovora z delodajalcem.

Lep pozdrav.

Jaka Cepec

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec