Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

Status invalida

Default avatar

Invalidnost?

Mene pa zanima, ali se pri invalidski upokojitvi vedno upokoji le tiste, ki imajo status invalida ali tudi take, ki se jih upokoji po dolgotrajni bolniški, pa niso invalidi.

Ali ima ženska, ki je bila upokojena za 4 ure po raku dojke, pri čemer sta obe dojki ostali, status invalida ali ne? Kaj pa v primeru, če ima tudi odstranjeno maternico?
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

za pravico do invalidske upokojitve mora biti izpolnjenih kar nekaj pogojev. Prvi pogoj je nastanek invalidnosti. Invalidnost je trajna telesna ali duševna okvara posameznika, ki je z medicinskim zdravljenjem ali rehabilitacijo ni mogoče odpraviti. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju RS razvršča invalidnost v tri kategorije:
I. kategorija: če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali, če je pri njem podana poklicna invalidnost, nima pa več preostale delovne zmožnosti;
II. kategorija: če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50% ali več;
III. kategorija: če zavarovanec z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo vsaj s polovico polnega delovnega časa oziroma če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50% ali, če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen.

Poleg "ustrezne" stopnje invalidnosti, ki jo ugotavlja invalidska komisija pri ZPIZ, morajo biti podani tudi pogoji glede zavarovanja in sicer.

Pravico do invalidske pokojnine pridobi:
- zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije;
- zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo ustrezno delo brez poklicne rehabilitacije, le-ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let;
- zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. kategorije in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev oziroma prerazporeditev, ker je že dopolnil 63 let starosti (moški) oziroma 61 let starosti (ženska).
Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobi oseba pravico do invalidske pokojnine ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, če pa je njen vzrok posledica bolezni ali poškodbe izven dela, pa pod pogojem, da je zavarovanec ob nastanku invalidnosti dopolnil pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino razdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti.
Zavarovanec, pri katerem je nastala I. kategorija invalidnosti pred dopolnjenim 21. letom starosti, pridobi pravico do invalidske pokojnine, če je bil ob nastanku invalidnosti vključen v obvezno zavarovanje ali, če je dopolnil najmanj tri mesece zavarovalne dobe. Če je invalidnost I. kategorije nastala po dopolnjenem 21. letu starosti vendar pred 30. letom, pridobi zavarovanec pravico do invalidske pokojnine, če z dopolnjeno pokojninsko dobo pokriva 1/4 obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti pa do dneva nastanka invalidnosti.