Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

invalidska upokojitev

Default avatar
Pozdravljeni,

končala sem zdravljenje rak dojke. Ostala sem brez zaposlitve. Moja zaposlitev je bila za določen čas, medtem pa sem zbolela.Sem brala, da je potrebno imet za invalidsko upokojitev tretino delovne dobe. Kako se šteje doba, ko sem bila prijavljena na zavodu in sem si plačevala dobo. Mesečno je bilo 58 evrov. Je bil pa takrat moj otrok predšolski. Plačevala pa sem si, ker sem po končani porodniški ostala brez zaposlitve. Se čas, ko iz zavoda prejemaš nadomestilo šteje v delovno dobo, ki je potrebna za upokojitev. Se pravi v to vsaj tretinjsko, ki je potrebna za pokojnino. Se opravičujem, če sem napisala malo zmedeno. Lepo pozdravljeni.
Default avatar
Da bi zvarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pravice do invalidske pokojnine mora poleg invalidnosti I. kategorije ( lahko tudi II. oziroma III. kategorije ob pogojih določene starosti, itd...) v primeru, da invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, izpolnjevati tudi pogoj "gostote" pokojninske dobe, kar pomeni, da je ob nastanku invalidnosti dopolnil pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti . ( 41. člen v povezavi s 42. členom ZPIZ-2).
Zavarovanec, pri katerem je nastala I. kategorija invalidnosti pred dopolnjenim 21. letom starosti, pridobi pravico do invalidske pokojnine, če je bil ob nastanku invalidnosti vključen v obvezno zavarovanje ali če je dopolnil najmanj 3 mesece zavarovalne dobe.
Zavarovanec, pri katerem je nastala I. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 21. letu starosti, vendar pred dopolnjenim 30. letom starosti pridobi pravico do invalidske pokojnine pod pogojem, da je pred nastankom invalidnosti dopolnil pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj eno četrtino delovnih let.
Zavarovancu, ki je pridobil višjo strokovno izobrazbo , se delovna leta štejejo od dopolnjenega 26. leta starosti, zavarovancu, ki je pridobil visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo pa od 29. leta starosti.

Glede na skope podatke boste morali sami ugotavljati ali izpolnjujete pogoje gostote, ob tem, da pri vam invalidnost ( katerekoli kategorije) še sploh ni ugotovljena.

Pokojninska doba je zavarovalna in posebna doba, glede na katero se ugotavljajo pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se do0loči odstotek za odmero pokojnine.

V zavarovalno dobo se bo pri vam vsekakor štelo obdobje, ko ste bila v delovnem razmerju, pa tudi čas ko ste bili na starševskem dopustu, oziroma ste prejemali starševsko nadomestilo in niste bili zavarovani na drugi podlagi, prav tako tudi čas, ko ste bila brezposelna in ste prejemali denarno nadomestilo za primer brezposelnosti.

Pravtako se v zavarovalno dobo všteva čas, prebit v prostovoljnem obveznem zavarovanju ( 34. člen ZPIZ-1 oziroma 25. člen ZPIZ-2). Kot že rečeno je pokojninska doba zavarovalna doba in posebna doba, v zavarovalno dobo ( 42. točka 7. člena ZPIZ-2) pa spada tako obdobje ko je bil zavarovanec obvezno zavarovan kakor obdobje ko je bil prostovoljno zavarovan.

Upam, da vam bo odgovor v pomoč.
Vse dobro.

Jaka Cepec
Default avatar
Hvala za vaš trud.

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec