Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

povračilo potnih stroškov do zdravilišča

Default avatar

potnica

ZZZS me je napotil na zdravljenje v zdravilišče Dobrna. Od term sem oddaljena 200 km. Ali sem upravičena do povračila potnih stroškov? Na enak način, kot jih dobim za pot v Lj na onkološki.
Default avatar

jakacepec

Pozdravljeni,

imate pravico do povrnitve potnih stroškov iz kraja vašega stalnega bivanja.

ZZVZZ v 40. členu določa, da imajo zavarovane osebe pravico do povračila prevoznih stroškov, kadar uveljavljajo pravice iz 1., 2. in 3. točke 23. člena tega zakona, če morajo potovati k zdravniku ali v zdravstveni zavod v drug kraj, ker v kraju zaposlitve ali stalnega prebivališča ni zdravnika ali ustreznega zdravstvenega zavoda, oziroma če jih osebni zdravnik, zdravstveni zavod ali zdravniška komisija napoti ali pokliče v kraj zunaj stalnega prebivališča ali kraja zaposlitve. POZZ pa v 2. odstavku 153. člena določa, da ima zavarovana oseba pravico do povračila potnih stroškov, kadar mora zaradi diagnostike, zdravljenja ali rehabilitacije zaradi bolezni oziroma poškodbe pri delu potovati k izvajalcu v drug kraj. To pravico ima za potovanje do najbližjega izvajalca, ki je usposobljen za storitve, zaradi katerih je napotena ali do izvajalca, ki opravlja izključno dejavnost na področju psihiatrije, rehabilitacije, onkologije in ortopedije. To pravico ima tudi zavarovana oseba, če jo zavod napoti ali pokliče v drug kraj zaradi postopkov uveljavljanja pravic iz obveznega zavarovanja.

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec