Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

ponovitev bolniške obračun

Default avatar

efka001

pozdravljeni,
sem v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas. V letu 2014 sem zbolel za levkemijo. V bolniškem staležu sem bil od junija 2014 do novembra 2015. V tem času sem od podjetja dobival bolniško nadomestilo obračunano glede na prihodke iz leta 2013, višino katerega je podjetje dobilo povrnjeno (refundacija) s strani ZZZS.
Od decembra 2015 pa do maja 2016 sem po sklepu invalidske komisije nastopil na delo z polnim delovnim časom. Od junija 2016 dalje sem spet v bolniškem staležu. Ker bo ta stalež tudi trajal mal dlje, me zanima, na kakšen način se ga sedaj obračunava?
hvala za odgovor
Default avatar

jakacepec

Za čas do 30 delovnih dni se v primeru bolezni delavca izplačuje nadomestilo v breme delodajalca, kot osnova se vzame povprečna plača iz zadnjih treh mesecev dela pred začetkom odsotnosti ( 137. člen ZDR-1)

Osnova za nadomestilo za čas nad 30 delovnih dni je zavarovančeva povprečna mesečna plača in nadomestila, ki so bila izplačana v letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela . Nadomestilo ne more biti nižje od zajamčene plače in ne višje od plače, ki bi jo zavarovanec prejel, če bi delal. (31. člen ZZVZZ)

Procenti za izplačilo so različni:
za čas do 90 koledarskih dni zadržanosti v breme ZZZS za primer bolezni znaša 80 %,
nad 90 koledarskih dni zadržanosti v breme ZZZS pa 90 %. ( ZUJF).

Upam, da vam bo odgovor v pomoč.
Lp Jaka.
Default avatar

efka001

Mislim, da se nisva razumela. Poglejte še enkrat vprašanje ... v letu pred nastopom bolniške sem bil v bolniškem staležu in sem prejemal bolniško nadomestilo ne plačo iz delovnega razmerja. Če se to smatra kot plača pa dobivam nižje nadomestilo, kot sem ga že dobival leta 2015, čeprav sem bil v letu 2016 šest mesecev v delovnem razmerju z polnim delovnim časom.
lp
Default avatar

jakacepec

Sva se razumela: nadomestilo je enako plači oz. nadomestilom plače. Torej povprečje plač in nadomestil...

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec