Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

4 urni delavnik in plačilo malice

Default avatar

sabinanika

sem na bolniški od 28.10.2014 zaradi invazivnega duktalni karcinom hormonsko odvisen ,odstranjene so mi bile vse bezgavke v desni roki .decembra 2015 sem začela delati po 4 ure do aprila sem imela izplačilo malice po6.12 e,v aprilu pa po 3.56 e zanima me če lahko to naredi delodajalec hvla za odgovor lp
Default avatar

jakacepec

Delavec lahko po ZDR-1 dela s krajšim delovnim časom tudi v posebnih primerih, tj. v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zdravstvenem zavarovanju in starševskem dopustu ( 67. člen ZDR-1). Vtakem primeru ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal poln delovni čas, enako velja za druge pravice in obveznosti iz delovnega razmnerja, če zakon ne določa drugače, plačo pa prejema po dejanski delovni obveznosti.

Glede odmora med delom vsebuje ZDR-1 posebno določilo, ki se nanaša na te delavce. V 154. členu določa, da ima med delovnim časom delavec, ki dela poln delovni čas, pravico do odmora, ki traja 30 minut, delavec, ki mdela krajši delovni čas, najmanj štiri ure dnevno, za štiri ure dnevno pa ima bolniški stalež ima v skladu s 65 ali 67. členom ZDR-1 pravico do odmora med delovnim časom sorazmerno času prebitem na delu. Delavec, ki dela 4 ure na dan, 4 ure pa je v bolniškem staležu ima pravico do 15 minutnega plačanega odmora med delovnim časom.
Višina regresa za malico delavca, ki je na delo prisoten vsaj 4 ure dnevno je odvisna od kolektivne pogodbe. Po Uredbi ( zasebni sektor) znaša 6.12 eur, v javnem sektorju je po KP različna ( ZUJF- 3,52, itd.). Kolikšna je višina regresa za malico v vašem primeru je torej odvisno od kolektivne pogodbe, ki velja za vas. ZDR-1 ne določa posebne omejitve, da bi delavcu, ki zaradi staleža dela krajši delovni čas,pripadal manjši obseg te pravice.

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec