Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

V SLUŽBO S STOMO?

Default avatar

urskajaka55

DOBER DAN
PRED ENIM LETOM V STAROSTI 44 LET SEM BILA OPERIRANA NA ČREVESJU-TUMOR T2,IN S TEM DOBILA STALNO KOLOSTOMO.
PO KEMOTERAPIJI IN ZDRAVILIŠKEM ZDRAVLJENJU SEM SEDAJ ŠE V BOLNIŠKI,AMPAK ME JE ZDRAVNICA PODALA DALJE NA INVALIDSKO OCENITEV.
DELAM V TRGOVINI KOT TRGOVKA.
ZANIMA ME ALI MI LAHKO KDO POMAGA,SAJ BI RADA VEDELA ALI SE ČLOVEK S STALNO STOMO VRAČA V SLUŽBO,KI JE KAR TEŽKA,ALI SE LAHKO INVALIDSKO UPOKOJI
HVALA IN LEP POZDRAV
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

prosim preberite številne odgovore na to temo. Na splošno o invalidnosti najdete na spletni strani ZPIZ. Izsek sem prilepil spodaj. Zelo na splošno: invalidska komisija mora ugotoviti ali je pri vas zaradi bolezni in posledic bolezni še podana delovna zmožnost oz. ob kakšnih pogojih in omejitvah, je pri vas delovna zmožnost že podana.
Pri tem je poleg same stome pomembna tudi vaše siceršnje bolezensko stanje. Zgolj zaradi stome invalidska upokojitev ni potrebna. Glejte tudi http://www.stoma.si/delo.html. Pri tem pazite, da ne obstaja več pravica do invalidnine... Pri vas je bolj kot upokojitev, verjetno, da boste dobili določene omejitve pri delu, kot je prepoved dvigovanja težkih bremen ipd.


S spletne strani http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=154:
Invalidnost je posledica sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem oziroma medicinsko rehabilitacijo. Kot svoj poklic se šteje delo na delovnem mestu, na katerem zavarovanec dela oziroma dejavnost na podlagi katere je zavarovan in vsa dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje, ki se zahtevajo za določena dela v skladu z zakoni ali kolektivnimi pogodbami.

Za ugotavljanje invalidnosti po 63. členu ZPIZ-2 je poleg definicije svojega poklica pomembna tudi definicija preostale delovne zmožnosti po 64. členu ZPIZ-2, ki se ugotavlja pri II. in III. kategoriji invalidnosti.

Drugo delovno mesto po ZPIZ-2 je opredeljeno kot delovno mesto, na katerem zavarovanec lahko dela glede na svojo preostalo delovno zmožnost. Ustrezati mora zavarovančevemu zdravstvenemu stanju oziroma naravi spremembe v njegovem zdravstvenem stanju, saj invalidnosti ne sme poslabšati. Izbira drugega delovnega mesta je odvisna zlasti od:

ocene preostale delovne zmožnosti,
zavarovančeve splošne in strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj, osebnih lastnosti, pripravljenosti za določeno delo,
delovnih razmer pri delodajalcu, opremljenosti delovnega mesta in ustreznosti delovnega okolja.

Če se zavarovanec pred premestitvijo usposobi s poklicno rehabilitacijo za drugo delo, potem je to tisto delovno mesto, ki šteje za ustrezno delovno mesto.

Invalidnost po ZPIZ-2 razvrščamo v tri kategorije:

I. kategorija - če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne zmožnosti;
II. kategorija - če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50 % ali več;
III. kategorija - če zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 % ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela.