Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

invalidnost

Default avatar

tancy31

Pozdravljeni,
mene zanima kolikšna stopnja invalidnosti mi pripada glede na to,da so mi odstranili: jajčnike,jajcevod,maternico,maternični vrat,slepič,vranico,potrebušnico,žolč,8 bezgavk in črevo so mi skrajšala za dobrih 20cm. Stara sem 30 let in nimam otrok tako,da mi je ta stvar sedaj prikrajšana!! Zanima me stopnja invalidnosti in kolikšno mesečno nadomestilo naj pričakujem cca. Sem zaposlena in imam 10 let delovne dobe.
Za odgovor se že vnaprej lepo zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,Lp,T.
Default avatar

jakacepec

Pozdravljeni,

o tej temi je bilo na tem forumu že res veliko napisanega. Pavšalnega denarnega nadomestila za telesne okvare (nekoč invalidnina) naš pravni sistem ne pozna več. To pomeni, da posameznik zaradi prikrajšanj, ki so posledice bolezni ni upravičen do nekega mesečnega pavšalnega denarnega zneska.

Če je bolezen povzročila takšne stalne spremembe, da bi te lahko pomembno vplivale na vaše delovne zmožnosti, ima posameznik pravico, da o morebitni invalidnosti odloči invalidska komisija. Na spletni strani ZPIZ lahko najdete naslednji zapis, ki dobro objasni pravice iz invalidnosti: http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=154

Definicija invalidnosti upošteva celoto splošnih in poklicnih delovnih zmožnosti zavarovanca. Absolutna definicija invalidnosti pomeni, da se invalidnost ugotavlja kot izguba pridobitne zmožnosti (za katerokoli organizirano delo) in zmanjšanje ali izguba poklicne delovne zmožnosti za delo v svojem poklicu, pri čemer imajo poseben pomen stopnja strokovne izobrazbe, dodatna usposobljenost, delovne izkušnje in možnost poklicne rehabilitacije.

Invalidnost je posledica sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem oziroma medicinsko rehabilitacijo. Kot svoj poklic se šteje delo na delovnem mestu, na katerem zavarovanec dela oziroma dejavnost na podlagi katere je zavarovan in vsa dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje, ki se zahtevajo za določena dela v skladu z zakoni ali kolektivnimi pogodbami.

Za ugotavljanje invalidnosti po 63. členu ZPIZ-2 je poleg definicije svojega poklica pomembna tudi definicija preostale delovne zmožnosti po 64. členu ZPIZ-2, ki se ugotavlja pri II. in III. kategoriji invalidnosti.

Drugo delovno mesto po ZPIZ-2 je opredeljeno kot delovno mesto, na katerem zavarovanec lahko dela glede na svojo preostalo delovno zmožnost. Ustrezati mora zavarovančevemu zdravstvenemu stanju oziroma naravi spremembe v njegovem zdravstvenem stanju, saj invalidnosti ne sme poslabšati. Izbira drugega delovnega mesta je odvisna zlasti od:

ocene preostale delovne zmožnosti,
zavarovančeve splošne in strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj, osebnih lastnosti, pripravljenosti za določeno delo,
delovnih razmer pri delodajalcu, opremljenosti delovnega mesta in ustreznosti delovnega okolja.
Če se zavarovanec pred premestitvijo usposobi s poklicno rehabilitacijo za drugo delo, potem je to tisto delovno mesto, ki šteje za ustrezno delovno mesto.

Invalidnost po ZPIZ-2 razvrščamo v tri kategorije:

I. kategorija - če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne zmožnosti;
II. kategorija - če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50 % ali več;
III. kategorija - če zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 % ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo
na delovnem mestu, na katerem dela.