Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

Rak pred dopolnjenim 15-im letom

Default avatar

Mariška

Leta 1980 sem zbolela za rakom. Po končanem zdravljenju sem pridobila izobrazbo in se zaposlila. Ves čas delam na polno, za nedoločen čas.
Pri ZPIZ-u sem pridobila odločbo o prišteti dobi, vendar z obrazložitvijo, da se bo ob času upokojitve prišteta doba štela le od 1. 1. 2013, ko je bila ta možnost dodana 138. členu.
Ironično je, da smo s sotrpini po Sloveniji, s katerimi smo seveda že celo življenje tesno povezani, celo od iste območne enote dobili različne odločbe. Nekaterim je odločeno, da se jim prišteta doba šteje že od datuma nastopa dela, drugim pa šele od 1. 1. 2013 dalje.
Ali je možno, da kakorkoli dosežemo enakopravnost in bi bilo odločeno vsem v prid?
Default avatar

jakacepec

Prišteta doba je del obdobja med nastopom invalidnosti in določeno starostjo, ki se upošteva pri odmeri invalidske pokojnine kot fiktivna pokojninska doba.

Stari ZPIZ-1 je določal krog zavarovancev pri katerih se je upoštevala prišteta doba na podlagi osebnih okoliščin v drugem odstavku 201. člena. Med navedenimi zavarovanci niso bili oboleli za rakom pred 15. letom starosti.

ZPIZ-2 je v 138. členu prinesel novost-novo osebno okoliščino, to so oboleli za rakom do 15. leta starosti, ki omogoča štetje prištete dobe za pridobitev in odmero pravic in se nanaša na zavarovalno dobo zavarovancev ki jo bodo prebili v delovnem razmerju ali drugem delu, na podlagi katerega so obvezno zavarovani, od 1.1.2013 dalje.

Prišteta doba na podlagi navedene osebne okoliščine-raka pred 15. letom starosti je tako uvedena od 1.1.2013 z novim ZPIZ-2 kar pomeni, da se pred tem datumom ne more priznat( iz navedenega razloga) Iz razlogov, ki jih je določal ZPIZ-1, npr. zavarovanci z najmanj 70% telesno okvaro,, slepi, gluhi, oboleli za distrofijoin sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi in za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multipli sklerozo ter ekstrapiramidnimi obolenji, itd. pa se prišteta doba lahko upošteva že od prej, od dneva obveznega zavarovanja.

Lep pozdrav Jaka
Default avatar

JulijaALL

Ker je prišlo do sodnega tolmačenja te določbe po ZPIZ-2, mislim da je dobro da dopolnim temo, saj odgovor, ki ga je podal uporabnik zgoraj ni ustrezen.

Sodna praksa: http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081 ... 1111401781

9. Prišteta doba zaradi osebnih okoliščin je ugodnost za zavarovance, ki imajo visoko stopnjo telesne okvare ali so preboleli eno od v zakonu določenih bolezni, saj praviloma težje opravljajo delo in tako hitreje dosežejo pokojninsko dobo, potrebno za pridobitev pokojnine. ZPIZ-2 v 138. členu določa dva pogoja za priznanje prištete dobe, to je, da je pri zavarovancu podana ena od osebnih okoliščin, naštetih v tem členu ter da je bil hkrati obvezno zavarovan. Tožeča stranka oba pogoja izpolnjuje- zbolela je za rakom pred 15. letom starosti in je bila od 1.3.2012 obvezno zavarovana. ZPIZ-2 ne določa, da se tem zavarovancem upošteva le prišteta doba po 1. 1. 2013, torej le del dobe, ki so jo dopolnili v zavarovanju. Tega ne določa v tem členu, prav tako iz prehodnih določb zakona ne izhaja, da bi bila uporaba tega člena omejena le na zavarovalno dobo, dopolnjeno po 1.1.2013. Takega zaključka tudi ne omogoča jezikovna razlaga, saj govori o zavarovalni dobi, ki jo je posameznik dopolnil v zavarovanju ob podani osebni okoliščini, ne gleda na to, kdaj je nastala - med zavarovanjem ali od vstopa v zavarovanje, če je prišlo do ene od naštetih bolezni ali stanja pred vstopom v zavarovanje. Zato je treba 138. člen ZPIZ-2 uporabiti kot je zapisan, to je, da se nanaša na celotno dobo zavarovanja za zavarovance, ki izkazujejo osebno okoliščino, našteto v tem členu.
Default avatar

jakacepec

ZPIZ-2 v 138. členu določa dva pogoja za priznanje prištete dobe, to je, da je pri zavarovancu podana ena od osebnih okoliščin, naštetih v tem členu ter, da je bil hkrati obvezno zavarovan. Ker izpolnjujete oba pogoja, zboleli ste za rakom pred 15. letom starosti in ste zaposleni ter tako obvezno PIZ zavarovani. ZPIZ-2 NE določa , da se zavarovancem, ki so zboleli pred 1.1.2013 upošteva le prišteta doba po 1.1.2013. Niti iz prehodnih določb
ne izhaja, da bi bila uporaba tega člena omejena le na zavarovano dobo po 1.1.2013.
O podobni zadevi je odločilo že Vrhovno sodišče RS ( VIII Ips 189/2016 z dne 22.11.2016 ) in zgoraj navedeno stališče potrdilo. Pomeni, da mora ZPIZS, ob jasni sodni praksi, 138. člen ZPIZ-2 uporabljati za vse enako.
V kolikor je vaša odločba že pravnomočna lahko uporabite izredna pravna sredstva ( obnova postopka po ZUP, neprava obnova po 183. členu ZPIZ-2)
Lep pozdrav.
Jaka Cepec
Default avatar

magistr

Pozdravljeni,

sam imam podobno situacijo, zato me zanima, kam se lahko obrnem po konkretno pomoč in informacijo. S strani ZPIZ-a namreč ni odgovora. Predvidevam, da je smiselno, da se tega lotim s pomočjo pravnika in ne sam?

Hvala za info, lp.

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec