Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

2 leti bolniške in dopust.

Default avatar

Milanko

Pozdravljeni!

Od novembra 2013 sem neprekinjeno v bolniški. Bolniška bo po predvidevanjih trajala do konca tega leta. V letu 2013 mi je ostalo 14 dni dopusta, v letu 2014 pa 30. Zanima me kako je v tem primeru z mojim letnim dopustom.

Hvala za odgovor in vse dobro.

Milanko
Default avatar

jakacepec

Milanko,

v zvezi z vašim vprašanjem je praktično vse zapisano pri vprašanju (temi) dopust v času bolniške, ki ga lahko najdete kot četrto temo od zgoraj navzdol.

Povzeto:
Upoštevajoč Direktivo 2003/88/ES o organizaciji delovnega časa ter novejšo sodno prakso sodišč EU (združena zadeva C-350/06 Gerhard Scultz-Hoff in C-520/06 Stringer in drugi- sodba velikega senata z dne 20.1.2009 in zadevo C-277/08 Francisco Vicente Pereda- sodba sodišča z dne 10.9.2009) je potrebno nacionalno zakonodajo v povezavi s Direktivo2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa razlagati tako, da je delavcu, ki je odsoten z dela zaradi bolezni potrebno priznati pravico do izrabe celotnega letnega dopusta in ta pravica s potekom referenčnega obdobja ( po ZDR 30.junij naslednjega leta) ne ugasne. Delodajalec ne more te pravice nadomestiti s denarnim nadomestilom za neizrabljeni plačan letni dopust razen v primerih, ko je delavcu trajala nezmožnost za delo do prenehanja delovnega razmerja, zaradi česar ni mogel izvršiti svoje pravice do plačanega letnega dopusta. V tem primeru ima delavec pravico do denarnega nadomestila v višini, ki pomeni običajno plačo torej se denarno nadomestilo izračuna tako, da je delavec postavljen v položaj, ki je primerljiv s tistim, v katerem bi bil, če bi izvršil navedeno pravico do izrabe dopusta med delovnim razmerjem, torej znesek, ki ustreza letnemu plačanemu dopustu.