Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

Izračun invalidske pokojnine

Default avatar

up00909

Pozdravljeni,
zaradi težav po zdravljenju karcinoma dojke verjetno ne bom sposobna, da bi še opravljala delo v službi. V bolniškem staležu sem štiri leta. Stara sem 54 let. Me pa skrbi kako bom z invalidsko pokojnino sploh preživela, ker sem slišala da so zneski zelo nizki. Bila sem tudi osebno na SPIZ-u, da bi dobila okvirno oceno kakšno bi imela invalidsko pokojnino, pa so rekli, da tega ne izračunavajo.
Na njihovi spletni strani sem gledala primer izračuna, pa mi ni nič jasno.
Če mi lahko kako pomagate, kakšna bi bila približna invalidska pokojnina, da bi se potem odločila, kaj naj naredim.
Bolniške imam 1.000,00 Eur in imam 28 let in 6 mesecev delovne dobe.

Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem.
Default avatar

jakacepec

1. Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način kot pokojninska osnova za odmero starostne pokojnine.
2. Pokojninsko osnovo tvori mesečno povprečje osnov zavarovanca za posamezno leto zavarovanja, od katerih so bili plačani prispevki za obvezno zavarovanje
3. Za vaš primer, če zadevo zelo, zelo poenostavima upoštevate svoje plače za preteklih 21 let ki jih je potrebno nato valorizirati ( valorizacijski količniki se določijo vsako leto na novo). Svojo plačo za zadnjih 21 let morate tako s pomočjo valorizacijskih količnikov preračunati. Količniki so nazadnje objavljeni v Uradnem listu RS, št. 35/2014, najdete jih tudi na spletu.
4. Povprečna plača zaposlene osebe ( torej vas) od leta 1991 dalje se izračuna tako, da se povprečna bruto plača preračuna s povprečno stopnjo davkov in prispevkov. To pomeni- poenostavljeno, da tisti, ki ima povprečno plačo se vzame njegova povprečna plača, tisti, ki imajo večjo plačo od povprečne pa se od nje odšteje zgolj povprečna stopnja davkov in prispevkov in ne dejanska- torej je nekoliko na boljšem. Plače od leta 1991 so v bruto zneskih, pokojnine so v neto zneskih. Od plač od leta 1991 dalje , ki so torej v bruto zneskih, odštejete povprečno stopnjo davkov in prispevkov za posamezno leto. V letu 2011 je npr. ta znašala 35,2, v letu 2012 35,01 in v letu 2013 34,54 %. Podatke za posamezno leto dobite lahko tudi na spletu.
5. Izračun pokojninske osnove poteka tako, da najprej preračunate za posamezno leto plačo v neto plačo tako, da od svoje bruto plače odštejete povprečno stopnjo davkov in prispevkov in ta znesek pomnožite z valorizacijskim količnikom. Za posamezno leto tako dobite pokojninsko osnovo. Nato se izračuna najbolj ugodno 21 letno povprečje od leta 1970 naprej. Tako dobite najbolj ugodno pokojninsko osnovo od katere se odmeri pokojnina po odmernem odstotku.

6. Za 28 let in 6 mesecev pokojninske dobe znaša odmerni odstotek od pokojninske osnove za žensko 46.61 %.

Zgolj iz podatka, da znaša vaša bolniška 1000,00 Eur in , da imate 28 let in 6 mesecev delovne dobe ni mogoče podati odgovora o višini približne invalidske pokojnine saj je ta odvisna predvsem od zgoraj navedenih podatkov.

Predlagam, da od ZPIZ-a pisno zahtevate, da vam naredijo informativni izračun.

Lep pozdrav Jaka
Default avatar

up009091

Pozdravljeni,
hvala za odgovor. Potem na grobo izračunano, ne bi prišla z invalidsko pokojnino s procentom 46,61 čez 460 EUR, verjetno bi dobivala še manj.
Mislite, da bi bilo drugače, če bi poslala pisni zahtevek za izračun, ker je rekla na SPIZ-u, da takih izračunov sploh ne delajo.

Lep pozdrav
Default avatar

jakacepec

Mislim, da bi bilo smiselno se osebno oglasiti na zavodu in zahtevati informativni izračun. Če vam ga ponovno ne bodo hoteli izdelati, pisno zahtevo vložite kar pri referantu, ki vam je zavrnil informativni izračun. Torej, pripravite pisno zahtevo in jo izročite referentu.

Jaka

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec