Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik • Petra Tušar, odvetnica

Koriščenje podedovane nepremičnine

Default avatar
Spoštovani,

vljudno prosim za nasvet pri ravnanju v naslednji situaciji:
S sestro sva po smrti mame postala lastnika hiše in dveh parcel. Sklep zapuščinske razprave naju priznava kot edina dediča.
Sestra je sedaj spremenila stalni naslov, in sicer se je prijavila na naslov podedovane hiše, ki jo sicer imamo za vikend (to ji zakonodaja omogoča glede na to, da ne potrebuje mojega pisnega soglasja).

Obstaja bojazen, da se bo dejansko v njej naselila, kar posledično pomeni, da sam ne bom mogel koristiti nepremičnine v enaki meri, oz. bi to pomenilo večno umikanje in prepuščanje prednosti sestri.

Zanima me, s katerimi mehanizmi bi se lahko zavaroval, da bi imel zagotovljeno, da lahko kljub temu v enaki meri kot sestra koristim nepremičnino, glede na to, da je bil kakršen koli predlog o enakopravnem časovnem koriščenju nepremičnine z njene strani zavrnjen.
Lepo se Vam zahvaljujem za odgovor in pomoč.
Default avatar
Spoštovani!

Vsak od solastnikov ima pravico, da stvar uporablja v razmerju s svojim solastniškim deležem, pri čemer ne sme kršiti pravic ostalih solastnikov. Vsak od solastnikov prosto razpolaga s svojim solastniškim deležem, ne da bi za to potreboval soglasje ostalih solastnikov. To pomeni, da lahko svoj solastniški delež proda, odda v najem, zastavi ipd., ne da bi moral za to poprej pridobiti dovoljenje ostalih solastnikov (npr. proda svojo četrtino hiše neki tretji osebi). Edino pri prodaji solastniškega deleža na nepremičnini (nepremičnina) imajo ostali solastniki predkupno pravico (predkupna pravica), kar pomeni, da imajo ob enakih prodajnih pogojih prednost pri nakupu deleža, ki se prodaja, pred vsemi ostalimi osebami, ki niso solastniki. Kadarkoli lahko predlagate delitev solastnine, razen "ob neprimernem času" (npr. renoviranje hiše)! Solastnik se za določen čas lahko odpove pravici, da zahteva delitev, odpoved tej pravici za daljši čas pa je nična. Solastniki se o delitvi in o načinu delitve sporazumejo. Če pa sporazum ni mogoč, se morajo za delitev obrniti na sodišče. Sodišče o delitvi odloča v nepravdnem postopku, pod pogojem da med solastniki ni spora o predmetu delitve in o velikosti njihovih deležev. V primeru spora sodišče solastnike napoti na pravdo. Možna je delitev v naravi/ civilna delitev (sodišče stvar proda in kupnino razdeli med solastnike skladno z njihovimi deleži) ! Če gre za delitev zemljiške parcele, sodišče z delitvijo naredi več novih parcel, od katerih vsaka dobi svojo parcelno številko. Če gre za delitev večstanovanjske stavbe, sodišče, če je to mogoče, ustanovi etažno lastnino ter določi posamezne dele (stanovanja) ter skupne dele in naprave. Sodišče tudi določi, da mora kateri od solastnikov, ki je v naravi dobil več kot ustreza njegovemu solastniškemu deležu, solastniku, ki je v naravi dobil manj od svojega deleža, plačati razliko v denarju. Na predlog solastnika lahko sodišče odloči, da namesto prodaje pripade stvar v celoti njemu, če izplača druge solastnike tako, da jim plača sorazmerni del prodajne cene, ki jo določi sodišče. Če to predlaga več solastnikov, ima prednost tisti, ki ga določi sodišče, pri čemer upošteva velikost deležev, dosedanji način uporabe stvari (npr. prebivanje v solastni nepremičnini) in potrebe solastnikov. Solastnik, ki na tak način pridobi celotno stvar, mora drugim solastnikom mora izplačati vrednost njihovih deležev najkasneje v treh mesecih, skupaj z obrestmi. Drugi solastniki imajo do celotnega poplačila na stvari zastavno pravico

Lep pozdrav!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar
PREDKUPNA PRAVICA DRUŽBENIKOV NA NEPREMIČNINI PODJETJA

Spoštovani,

lepo prosim za odgovor ali je na nepremičnini lastnega podjetja možno uveljavljati predkupno pravico za nepremičnino, ki se prodaja v izvršilnem postopku.

Zahvaljujem se za odgovor vnaprej
Default avatar
Spoštovani!

Iz opisa dejanskega stanja v vašem vprašanju lahko razberemo, da je kot edini lastnik nepremičnine v zemljiško knjigo vpisana gospodarska družba. V kolikor predkupne pravice niste izrecno ustanovili/dogovorili ob nakupu nepremičnine (za maksimalno 5 let), je sedaj v postopku izvršbe kot družbenik te družbe ne morete uveljavljati (zakonito predkupno pravico imajo le solastniki nepremičnine).

Lep pozdrav!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar
Pozdravljeni!

Prosim vas za pomoč v tej situaciji:
Mati in jaz sva po smrti mojega očeta podedovala hišo in sicer vsak 1/2, torej imava solastniški delež. Jaz tudi s svojo družino v te hiši živim. Ker z materjo nisva v dobrih odnosih me zanima, če lahko mati svoj delež podari (in ne proda) drugi osebi brez moje vednosti ali soglasja.

Lepo se vam zahvaljujem za odgovor in pomoč.
Default avatar
Spoštovani!

Vaša mati lahko podari svoj delež drugi osebi brez vašega soglasja, vendar po njeni smrti lahko zahtevate vrnitev daril, do višine vašega nujnega deleža.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar
Po smrti moža pred 4 leti sem podedovala tretjino hiše, v kateri živi eden njegovih bratov, ki že 25 let uporablja celo hišo z vrtom. Drugi svak ne živi v hiši. Za časa življenja si je mož prizadeval, da bi prišel do svoje tretjine, a mu kljub odvetniški pomoči ni uspelo urediti ničesar. Že večkrat sem kot nova dedinja izpostavila nujo, da bi se dogovorili o koriščenju prostorov oz.sklenitvi dogovora o solastnini, a vse zaman. Da lahko pridem v hišo, kjer imamo spravljene določene stvari, se moram najaviti en dan prej po sms, o tem, da bi mi izročil ključ, noče niti slišati - češ da gre v tem primeru za motenje posesti.
Kaj lahko kot idealni tretjinski lastnik ukrenem?
Default avatar
Spoštovani!

Najbolje je, da na sodišče vložite predlog za razdelitev solastnine. V tem postopku sodišče dodeli nepremičnino enemu solastniku, ki mora izplačati ostale solastnike ali pa nepremičnino proda, ter denar razdeli med solastnike v skladu z višino njihovega solastniškega deleža.
Vložite lahko tudi tožbo za plačilo uporabnine, s katero dosežete, da vam mora solastnik, ki uporablja nepremičnino navkljub vašemu nasprotovanju, plačati nadomestilo za uporabo vašega dela nepremičnine.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar