Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

darilna pogodba nepremičnine

Default avatar

bisernica7

Pozdravljeni!
Mene pa zanima tole - če neka oseba prepiše z darilno pogodbo nepremičnino na sina, ali lahko potem drugi otroci te osebe zahtevajo svoj nujni delež kot bi ga recimo, če bi šlo za oporoko? Je kakšen časovni rok, da bi ti potomci lahko preklicali to darilno pogodbo? Lahko sploh kakorkoli ukrepajo? Kaj pa če ta novi "imetnik" nepremičnine to proda nekomu tretjemu?
Hvala za pomoč.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,


v kolikor so nujni dediči zaradi darilne pogodbe prikrajšani, lahko nujni dediči v roku 3 let od smrti zapustnika zahtevajo vrnitev daril v zapuščino v smislu zamnjšanja oporočnih razpolaganj zapustnika. V kolikor je obdarjenec predmetno nepremičnino prodal tretji osebi, naj v zapuščino vrne kupnino, ki jo je prejel za podarjeno nepremičnino.


Lep pozdrav!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Anamarija84

Pozdravljeni,

Zanima me ali je mogoče z darilno pogodbo podariti kmetijsko zemljišče, osebi s katero nismo v nikakršnem sorodstvenem razmerju in ta oseba tudi nima statusa kmeta?
Ali za to obstaja še kakšna druga možnost v izogib objavi kmetijskega zemljišča na oglasni deski UE.

lep pozdrav
Anamarija
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Tudi v primeru prenosa lastninske pravice z darilno pogodbo boste morali objaviti prenos lastninske pravice kmetijskega zemljišča na oglasni deski UE. Zakon o kmetijskih zemljiščih predpisuje tovrstno objavo za vsak in vsakovrsten prenos lastninske pravice na kmetijskem zemljišču.

Lep pozdrav!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Ježek

Pozdravljeni!
Mene pa zanima tole - če neka oseba prepiše z darilno pogodbo nepremičnino na sina, ali lahko potem drugi otroci te osebe zahtevajo svoj nujni delež kot bi ga recimo, če bi šlo za oporoko?
Naj omenim da gre tukaj za manjšo hišo in nekaj ozemlja, na isti lokaciji pa ostane še cela hiša in kar veliko več ozemlja ...
Se pravi ... Ali lahko dediči to ostalo ozemlje in hišo na njem razdelijo pol na pol (nujni delež). Tisto hiško in nekaj ozemlja ki je pa napisano pod darilno pogodbo pa se v tem primeru lahko pusti pri miru?!
Hvala
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Velja pravilo, da se darila vrnejo, kolikor je treba, da se dopolni nujni delež. Šteje se, da je nujni delež prikrajšan, če celotna vrednost oporočnih razpolaganj in daril presega razpoložljivi del. Glede na vaše navedbe o obstoju drugega premoženja menimo, da nujni dediči nimajo možnosti zahtevati vrnitve darila. Svetujemo vam, da oče v darilni pogodbi določi, da se to darilo ne vračuna v vaš dedni delež, saj zakon določa, da kadar se po zapustnikovi volji darilo ali volilo dediču ne vračuna v njegov dedni delež, obdrži tak dedič darilo oziroma volilo in deli z drugimi dediči zapuščino, kot da darila oziroma volila sploh ne bi bilo.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc