Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Pogodba o preužitku

Default avatar

muri2016

Pozdravljeni,

imam vprašanje glede pogodbe o preužitku.
Pred poroko z mojo sedaj bivšo ženo sva z očetom sklenila pogodbo o preužitku po kateri sem postal lastnik nepremičnine do 1/2, v kateri sva določila zneske za odplačilo, ter skrb do smrti itd..
Plačni del v € sem poravnal pred poroko, nato pa je 3 leta po poroki oče umrl. Za očeta nisva z ženo na noben način skrbela, saj je bil samozadosten. (kvečjemu smo kot družina imeli koristi od njega).
Hišo sta zgradila moja starša, midva z bivšo ženo pa sva jo samo delno prenovila.

Sedaj po ločitvi žena zahteva 1/4 nepremičnine? ali ima to pravico?

Ali se lahko pri delitvi skupnega premoženja upošteva samo vloženi del v nepremičnino?

Hvala za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Skupno premoženje je tisto premoženje, ki sta ga zakonca pridobila z delom v času trajanja zakonske zveze.

Če je bila nepremičnina odplačana z vašim posebnim premoženjem pred nastankom zakonske zveze/zunajzakonske skupnosti, potem je to vaše posebno premoženje in vaša žena ni upravičena do ¼ nepremičnine, lahko pa zahteva povrnitev ½ vloženih sredstev. V kolikor pa sta bila z ženo že v času odplačila nepremičnine v zunajzakonski skupnosti in je bila nepremičnina odplačana z denarjem, ki je bil pridobljen z delom v času trajanja vajine skupnosti, potem ½ nepremičnine spada v skupno premoženje in je žena upravičena do ¼ nepremičnine.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

S pogodbo o preužitku lastninska pravica na stvareh, ki so predmet preužitka preide na prevzemnika že v času življenja preužitkarja, zaradi česar ni zapuščine in dediči ne morejo uveljavljati pravice do nujnega dednega deleža.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

S pogodbo o preužitku se ena stranka (preužitkar) zaveže, da bo na drugo stranko (prevzemnik) prenesla lastninsko pravico na svojih nepremičninah, druga stranka pa se v zameno zaveže tej osebi do smrti nuditi določene dajatve in storitve. V tem primeru preide premoženje preužitkarja na prevzemnika še v času življenja preužitkarja.

Pogodbe o preužitku za bodoče nepremičnine ne morete skleniti, saj je preužitkarjeva izpolnitev ravno v tem, da prenese vse ali del premoženja, ki mu pripada ob sklenitvi pogodbe, na prevzemnika.

Predlagamo vam, da zaenkrat napišete lastnoročno oporoko, ki mora biti podpisana, nato pa čimprej uredite vse potrebno za sklenitev želene pogodbe.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Mijao

Spoštovani,

Zanima me nekaj stvari o preužitkarski pogodbi. In sicer pogodbo bi sklenila z babičinim stricem, gre se pa za nepremičnino in kmetijsko zemljišče. Ali je mogoče s to pogodbo vzeti posojilo? Na zemljišču bi namreč spremenila namembnost gospodarskega poslopja in si uredila hišo. Kako je potem z lastnino? Bi bila katera pogodba boljša izbira? Za strica bom tako in tako skrbela, sem pa trenutno še študentka in iščem najbolj ekonomično varianto.
Hvala za odgovor.

Lep pozdrav
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

S pogodbo o preužitku se ena stranka (preužitkar) zaveže, da bo na drugo stranko (prevzemnik) prenesla lastninsko pravico na svojih nepremičninah, druga stranka pa se v zameno zaveže tej osebi do smrti nuditi določene dajatve in storitve. V tem primeru preide premoženje preužitkarja na prevzemnika še v času življenja preužitkarja.

Vi boste torej v trenutku podpisa pogodbe postala lastnica nepremičnin, ki bodo zajete v pogodbi, zato ne bi smeli imeti težav s pridobivanjem posojila, vseeno pa vam predlagam, da se za konkretna vprašanja o posojilih obrnete na banko.

Vsekakor je ta pogodba za vas ugodnejša od npr. pogodbe o dosmrtnem preživljanju, po kateri bi lastninsko pravico na nepremičniniah pridobili šele po smrti strica vaše babice.

S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.