Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Zapuščinska razprava

Default avatar

Bako

Spoštovani,

umrl mi je stric in mi je v oporoki zapustil hišo s pripadajočo parcelo, ki jo je GURS ocenil na 55.000€. Prosila bi vas, da mi izračunate, koliko bom morala plačati sodne takse in koliko bom morala še potem plačati davka na dedovanje. Kakšen je postopek, kdaj je potrebno predložiti oporoko sodišču (ko bomo vabljeni na obravnavo ali že prej)? Katere stroške, takso ali davek, lahko zmanjšamo, ko predložimo račune od pogreba, sedmine, ureditev groba...in če so potrebni računi?

Za odgovore se vam v naprej zahvaljujem, z lepimi pozdravi.
Default avatar

jo41

Vnukinja je po dedku z oporoko dobila njegovo premoženje-celotno(njegov delež-kmetija pisana na dedka in babico, vnukinja z oporoko dobila dedkov delež). Zapustnik ima ženo in dve hčerke. Kako bo na zapuščinski razpravi? Če se žena in ena hčerka odpovesta temu dedovanju, kakšno pravico ima do nujnega deleža druga hčerka? Ali ga mora zahtevati? V kolikem času? Kolikšen je njen nujni delež?

hvala
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

če je zapustnik zapustil le premične stvari (denar), se zapuščinska obravnava opravi le na zahtevo tistih, ki so upravičeni dedovati.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Od ugotovljene vrednosti premoženja, ki ga je imel zapustnik ob svoji smrti, se odbijejo zapustnikovi dolgovi, stroški za popis in ocenitev zapuščine in stroški za zapustnikov pogreb. Največkrat računov ni potrebno predložiti. To se šteje v primeru določitve sodne takse.

Sodna taksa bi za vrednost 55.000,00 EUR znašala 612,00 EUR.

Glede izračuna davka pa se obrnite na davčni urad.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Zmanjšanje oporočnih razpolaganj se lahko zahteva v treh letih od razglasitve oporoke. Nujnemu dediču pripada polovica tistega, kar bi mu šlo po zakonu (po naši izračunih: 1/12).

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

dali kervina

Spoštovani

Prosil bi vas za naslednji odgovor. Po očetu sem podedoval stanovanje. Ker brat in mačeha zahtevata nujni delež bo potrebno ceniti vrednost stanovanja. Ali je cenitev Gursa merodajna ? Brat in mačeha namreč trdita , da je vrednost po Gursu preniska in zahtevata cenilca. Ali temu lahko oporekam in sodišče upošteva cenitev Gursa.

Hvala lepa za odgovor

Dali Kervina
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

sodišče v takih primerih imenuje sodnega cenilca gradbene stroke, ki oceni vrednost nepremičnine.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Taja H.

Pozdravljeni,
s sestro sva po očetu podedovali hišo, avto (ki sem ga z delnim sklepom o dedovanju že dedovala jaz), 2 potrošniška kredita, izreden limit in 2 kredita za avto. Oče je imel sklenjeno življenjsko zavarovanje, do katerega sem bila upravičena jaz in iz katerega sta se poplačala oba avtomobilska kredita (ker je bilo tako določeno na zavarovalni polici) - še pred zapuščninsko razpravo. Zanima me, ali je potrebno denar, ki sva ga banka in jaz prejeli ob izplačilu življenjskega zavarovanje, tudi prijaviti v zapuščnino. Na UE na smrtovnici so mi rekli, da se življenjsko zavarovanje, ki je pisano name, ne šteje med zapuščnino, ki bo obravnavana na zapuščninski obravnavi. Zanima me predvsem, če kredita za avto lahko prijavim kot stroške ob dedovanju in s tem zmanjšam osnovo za plačilo takse.
Hvala lepa za odgovor in lep pozdrav,
Taja
Default avatar

mishmash

Pozdravljeni,

v kratkem me čaka zapuščinska razprava po moji pokojni mami,ki se pa je ne morem udeležiti saj sem takrat v tujini.Zaprosila sem za vpogled v zapuščinski spis in me je skoraj zadela kap.Poleg ogromnih dolgov,ki jih je zapustila moja mama sem ugotovila,da je v zapuščini tudi babičino stanovanje,kjer še vedno prebiva.Leta 2012 sta podpisali darilno pogodbo,babica je bila tkarat zelo bolna in je mami zelo zaupala,tudi njene bančne kartice je imela.Babici se niti sanjalo ni da je mama zabredla v take dolgove saj če bi to vedela nikoli ne bi podpisala darilne pogodbe.Zdaj me močno skrbi,da bi moja stara bolna babica ostala brez stanovanja,ki ga je želela zapustiti meni.Jaz se bom zapuščini odpovedala,saj ne želim podedovati maminih dolgov ki so zelo visoki.Ali se lahko darilna pogodba v kakšnem primeru prekliče?V tem primeru,da babica ni vedela za mamine dolgove?Ali se lahko zapuščinska obnravnava da prestaviti za par dni,ker bi se je zelo rada udeležila,sem pa takrat v tujini.Naj še povem ima babica približno 450 evrov pokojnine in je tudi bolna.Odvetnika si ne more privoščiti za BPP pa je verjetno prepozno saj je obravnava že čez en mesec.

Najlepše se vam zahvaljujem za odgovor.
Default avatar

ribi13

pozdravljeni
1. Starša sta vse nepremičnine zapisala sestri. Ali sem deležen nujnega deleža v teh nepremečninah?
2.Ob podpisovanju so bili starši nepreštevni, oziroma bili so demetni. Ali je možno, to oporoko ispodbijati?

Hvala lepa za odgovor
Default avatar

ivo3

spoštovani.

mene zanima kakšen je postopek po zapuščinski razpravi. potrebno uredit kakšne prepise itd. hvala
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

da tudi kredite lahko navedete v smrtovnici.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

vaša situacija je izjemno kompleksna, zato predlagamo, da se nemudoma odpravitye k odvetniku po lastni izbiri. Vsekakor pa je potrebno razmišljati v smeri preklica darila, kar naj vaša babica naznani na zapuščinski obravnavi...

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

če so bile nepremičmnine sestri namenjene z oporoko, imate pravico do nujnega deleža. Da, oporoko lahko izpodbijate. Oporoko lahko izpodbijate v roku enega leta od dneva razglasitve oporoke.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

navedeno odredi sodišče samo.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Bordo

Pozdravljeni,

Zanima me ali se je zapuščinski obravnavi možno izogniti oz. ali obstaja dokument s katerim se drugi dediči odpovejo svojemu deležu.

Situacija:
Pokojna babica je imela v lasti še eno parcelo. Da ne gremo na zapuščinsko obravnavo ali je možno, da se sestavi dokument ali ali podpiše že obstoječega, da se ostali dediči odrekajo svojemu deležu ?

Hvala za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Pozneje najdena zapuščina se med dediče razdeli po obsegu in velikosti dednih deležev, skladnih dednopravnemu upravičenju, ugotovljenemu s pravnomočnim sklepom o dedovanju. Z novim sklepom se torej razdeli pozneje najdeno premoženje na podlagi obstoječega pravnomočnega sklepa o dedovanju.

Seveda morate sodišče o najdbi premoženja obvestiti in predlagati, da izda dodatni sklep o dedovanju.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

1264u

Pozdravljeni,

v kratkem bo zapuščinska razprava za bivšim, s katerim sva bila skupaj 12 let od tega sva živela 2 leti v njegovi hiši, ki jo je zgradil z ženo, potem je kupil hišo (ki mi je bila všeč) za naju - tam sva živela 8 let. Ima 2 sinova , ki sta približno mojih let, oba sta poročena in oba sta od očeta dobila hiše v katerih živita. Tudi bivša sedaj živi v hiši, ki sta jo skupaj zgradila. Hiša, kjer sva živela midva je bila (žal samo) obljubljena meni. Oba sinova sta seznanjena s tem, oziroma sta očetu prisegla, da ne bosta po smrti zahtevala te hiše, vendar sva šla pred skoraj 3 leti narazen in še nisva imela dokončnega dogovora o lastnini. Žal nisva imela skupnih otrok, če ne štejem splava v 17. tednu. Tudi bivša, ki se je pred leti hotela vpisati na polovico "najine" hišo, a se je po mnenju sodišča morala izpisati. Po tem je dobila 60.000€ , da naju pusti pri miru. Zadeva se zakomplicira, ker je bil pokojni v vsem tem času še poročen, čeprav res samo na papirju, pa vendar me zanima, če imam pravico iz kakršnegakoli razloga do deleža te "najine" hiše? Naj omenim, da gre v zapuščino (ki me ne zanima), še apartma na morju (kupil ga je ko sva bila skupaj), poslovno-stanovanjski objekt (kamor sem vložila nekaj denarja), omenjena hiša ki jo je imel z ženo, avto itd. Do nedavnega sem imela tam še vedno stalni naslov, v hiši je še vedno nekaj mojih stvari, do katerih sedaj ne morem. Ne vem kam se naj obrnem. Prosim pomagajte.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Glede na to, da je bil pokojni ves čas vajinega razmerja poročen in se je vajino razmerje končalo že pred skoraj tremi leti, ne morete biti dedič njegovega premoženja. V primeru, da pa ste tekom skupnega življenja vlagali svoja sredstva v hišo in imate za to tudi dokazila lahko vložite zahtevek za povrnitev vlaganja v tujo nepremičnino.

Lepo pozdravljeni!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

blusky

Pozdravljeni,
naslednji teden imamo zapuščinsko razpravo po smrti očeta. Mama bi se odpovedala vsemu premoženju, ki se deduje, razen hiši v kateri živi. Tako, da bi se dedovano premoženje (razen hiše) delilo med nas otroke. Hkrati bi želela tudi polovico hiše predati določenemu otroku, vendar z vključitvijo obveznosti do nje (vzdrževanje hiše, stroški hiše, oskrba, po potrebi nega, po potrebi plačilo doma za ostarele itd.).
1. Ali se to hkrati uredi na zapuščinski razpravi, ali se ne more, ker še ona v tem trenutku ni lastnica hiše (bil oče) in lahko to urejamo po zapuščinski kot ločen postopek, ko bo hiša predana v celoti v njeno lastništvo?
2. Kje si lahko pogledam, kakšne pravice oz. obveznosti lahko vključimo (da bo res vključeno "vse" in na karkoli ne bi pozabili in bo za njo resnično poskrbljeno?
3. Ali lahko vključimo, da je del hiše od otroka X (ki ima že svojo družino), vendar le-ta mora skrbeti za njo (vse podrobno navedeno). V primeru smrti X otroka ali nesposobnosti skrbeti za mamo ali v primeru neizpolnjevanja zahtevanih obveznosti s strani X otroka, pa je dedič 2. otrok in prevzame vse obveznosti.(ne pa da računamo na skrbništvo od zakonca otroka X).
3. Hiša je pisana na očeta, a sta bila z mamo že od nekdaj poročena (pred gradnjo). Kakšna je uradna delitev (ker ni uradno zavedena kot lastnik): ali je polovica njena in se sedaj deduje samo druga polovica med nas otroke in njo? (ali se celotna vrednost deduje med otroke in njo?)

Najlepša hvala v naprej za vaše odgovore.
Lep pozdrav!

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc