Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Zapuščinska razprava

Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

sodna taksa v tem primeru znaša 666,00 EUR.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Jezerna_roža

Po 50ih letih smo ugotovili, da je v zemljiški knjigi parcela gozd še vedno vpisana na dedka, ki je umrl že leta 1947. Po njem je dobila celotno kmetijo babica, vendar je bila ta parcela nekako izpuščena, ker je bila pod drugim zemljiškoknjižnim vložkom, parcela zraven, pa se je prenesla v dediščino. Po dedku so poleg babice dedovali tudi otroci, vsi so bili izplačani ali pa so dobili zemljo. Po babici je dedoval potem najmlajši sin in je z izročilno pogodbo prenesel vse posestvo name, ob enem pa sem izplačal tudi brata in sestro.
V dobri veri da je gozd naš, saj smo v njem vsa leta delali, nismo pa vedeli da sta 2 parceli, ampak smo mislili da je samo ena, smo lansko leto podrli nekaj drevja in ugotovili, da parcela ni naša, saj je pisana na dedka.
Kaj moramo sedaj storiti, ali dati v zapuščino? Potem bo dedičev 10, ki sploh ne vedo da ta hrib ni naš, saj vedo da je. Ali pa se glede na to da so se že vsi odrekli kmetiji, saj so dobili zemljo da kako drugače postopati?
Default avatar

Ana1121

Spoštovani, prosim za vaš odgovor, ker ne vem kaj narediti.
Pokojni oče je imel z mamo sklenjeno pogodbo o dosmrtnem preživljanju, v kateri je po njegovi smrti vse premično in nepremično premoženje mamino, torej dediščine ni. Na sestavi smrtovnice je bila žal neka ženska ki ni imela pojma, zato je samo zapisala št. pogodbe in nič drugega. Vse ok, mama je tudi že vpisana v zk. Zdaj pa je nastal problem glede očetovega 15 let starega avtomobila v vrednosti 300 Eur. Ker ni specifično omenjen oz. zapisan v pogodbi o dosmrtnem preživljanju, ampak spada samo pod "premično premoženje", mama pa bi ga rada prodala/podarila karkoli, ne more nič brez sklepa o dedovanju. Avto propada, vprašanje pa je, ali bo sodišče sploh razpisalo zapuščinsko razpravo, ker avto posebej pri sestavi smrtovnice sploh ni bil zaveden. Ga. ki je to sestavljala je rekla, da če bo avto posebej vpisovala, da se bo štelo kot dediščina, a dediščine v bistvu ni, ker je pogodba. Upam da nisem preveč zakomplicirala, rada bi pomagala mami, pa ne vem kaj naredit, da se stvari premaknejo. Od setave smrtovnice je 8 mesecev. Ali mislite da bo sodišče sploh razpisalo zapuščinsko? Kako naj bi to izvedela ali sploh bo? Če avto spada pod premično premoženje, potem je ravno tako vse njeno na podlagi pogodbe in nujnega deleža zame in za brata ni? Skratka, kaj narediti? Naj sama sproži zapuščinsko razpravo zaradi manj kot 300 eur vrednosti? Kako se to naredi? Vem da sem zmedeno napisala, prosim za pomoč.
Hvala in lep pozdrav.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

bratje in sestre spadajo v drugi dedni red, zato bi davek na dediščine in darila morali plačati. Znesek davka bi bil cca 1.157,60 EUR. Vendar vam točen izračun lahko podajo le na DURS-u.

Pri nepremičninah se kot vrednost šteje 80% posplošene tržne vrednosti, ugotovljene po zakonu, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin, kakor je določena nepremičnini v registru nepremičnin na dan nastanka davčne obveznosti.

Sodne takse v tem primeru ni, saj se sodna taksa plačuje le za postopke, ki tečejo pred sodiščem.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Če se po pravnomočnosti sklepa o dedovanju najde premoženje, za katero se ob izdaji sklepa ni vedelo, da pripada zapuščini, sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, temveč razdeli to premoženje z novim sklepom na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju. Glede na navedeno, bodo torej solastniki gozda vsi, ki so dedovali po prvotnem sklepu o dedovanju.

Glede na to, da je vaša situacija zelo kompleksna, vam predlagamo, da se po nasvet obrnete k odvetniku po lastni izbiri, ki vam bo ob vpogledu v celotno situacijo, lahko pravilno svetoval.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

V primeru, ko zaradi razpolaganj za časa življenja (s pogodbo o dosmrtnem preživljanju, darilna pogodba) zapustnik ob smrti ni imel nobenega premoženja, zaradi česar ni pogojev za opravo zapuščinske obravnave. Sodišče o tem navadno izda sklep.

Vljudno predlagamo, da se na sodišču pozanimate kako je s postopkom ter nato na sodišče naslovite vlogo, s katero sodišču sporočite, da je predmet zapuščine tudi avto ter ga podrobno označite.
Dediči tega avtomobila boste vaša mama, brat in vi.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

cr0808

Spoštovani,

pred enim letom je nepričakovano umrla mami. Zapuščino smo že imeli. Ker je imela podjetje je imela na svojem poslovnem računu tudi nekaj izvršb (pravnomočene sklepe). S strani sodišča smo prejeli sklepe, da so izvršbe ustavljene. Zanima me ali lahko ti upniki sedaj po zapuščini blokirajno račune nam dedičem? Na zapuščino se niso prijavili in tudi do sedaj se nam osebno ni nihšče javil.
Ali upnik najprej pošlje sklep o izvršbi nam ali takoj na banko brez možnosti, da se dogovarjamo o načinu plačila oz. da sklepu ugovarjamo?

Za odgovor se vam lepo zahvaljujem.
Default avatar

Potrebna pomoci

Spostovani

Podedovala sem hiso z oporoko po svojem pokojnem tastu. Sedaj pa me zanima tole: Zakon pravi, da je pastorek, snaha...izenacen glede placila davka s prvim dednim redom, situacija pri meni pa je taka, da je moj ze pokojni moz bil pastorek zapustnika, se pravi ni bil posvojen. Ali se v tem primeru tudi jaz smatram kot prvi dedni red in sem upravicena placila davka? Razlika med sodno takso in davkom nikakor ni zanemarljiva. Drugih dedicev ni.
Hvala
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

v primeru, ko tekom izvršilnega postopka nastopi smrt stranke, sodišče postopek prekine, obvesti sodišče njene dediče, če so mu znani, in če ve za njihovo prebivališče, ter nasprotno stranko.

Upnik mora nato sodišču predlagati, da se postopek nadaljuje proti dedičem dolžnika, pri čemer svoj interes izkaže s pravnomočnim sklepom o dedovanju.

Izvršba se nato nadaljuje zoper novega dolžnika, ki jo mora prevzeti v tistem stanju, v katerem je, ko vstopi vanjo.

Za podajo točnega odgovora je potrebnih več podatkov, zato vam predlagamo, da se obrnete na odvetnika po lastni izbiri, ki vam bo ob vpogledu v vso relevantno dokumentacijo lahko podal točen odgovor.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

vi kot žena pastorka ne spadate v prvi dedni red.

Predlagamo pa, da za pojasnilo zaprosite tudi DURS.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Ana1121

Spoštovani,
hvala vam za odgovor, ampak kako je lahko avto predmet zapuščine, če se šteje v premično premoženje, ki pa po pogodbi o dosmrtnem preživljanju po smrti zapustnika preide v last preživljalke? (Vse premično in nepremično premoženje). Kako smo lahko dediči mi trije (mama, jaz in brat), če naj avto ne bi spadal v zapuščino? Ali pač spada zato, ker ni izrecno zaveden (št. prometne, model itd) v pogodbi o dosmrtnem preživljanju? Upam, da nisem preveč tečna, želim se čimbolj informirati, zato sprašujem. Hvala za vaš cenjeni odgovor in lep pozdrav.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

mi smo vam ponudili rešitev, ki je za trenutno situacijo najprimernejša, torej za primer, ko UE na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju ne želi prenesti lastništva.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

mojca1811

Spoštovani.
Prosim če mi pomagate, moj sin - star je 18 let in še hodi v šolo, je podedoval z oporoko moje tete hišo.
Pred enim letom je bila zaključena dediščina na sodišču pa nam niso nič povedali, da bo potrebno še plačati davek na dediščino, danes pa smo dobili obvestilo o plačilu 15.000,00 eur davka na dediščino, skoraj me je zadela kap. Niso niti odšteli stroškov pogreba, čeprav sem to povedala na sodišču. Sedaj pa me zanima, ker pač živimo z minimalno mojo plačo 3 člani - sin in nezaposlen partner, tako da tudi kreditno nisem sposobna, ali lahko zaprosim davčno upravo za odlog plačila, saj nimam niti ne vem kje takoj dobiti ta denar, imam pa v solastništvu s sestro stanovanje po najinih starših, ki bi ga prodali ampak prodaja ne gre od danes do jutri - potrebuje čas, verjetno bi bilo potrebno vsaj 6 mesecev ali pa celo 1 leto.
Zanima me še ali se lahko obesijo na njegovo hišo, če ne plača v roku, plačali pa bomo takoj ko prodam stanovanje.
Prosim, če mi hitro odgovorite saj moram v enem mesecu plačati ta davek.
Lepo pozdravljeni.
Default avatar

Mojca_38

Pozdravljeni!

Na vas se obračam z vprašanjem, saj bi si rada razjasnila določene zadeve, preden stopim pred zapuščinsko obravnavo. Pred dnevi smo vložli zahtevo za obravnavo zapuščine po smrti očeta. Oče in mama sta v svojem skupnem zakonu kupila stanovanje. Na kupoprodajni pogodbi je kot lastnik napisan samo oče. Zanima me sledeče. Moja razlaga glede dedovanja je, da ne glede na to, da je ob nakupu stanovanja napisan samo oče kot lastnik, pripada mami po očetovi smrti polovica stanovanja, očetova polovica pa se deli, na mamo, brata in mene. Pa še nekaj, ker gre za prvi dedni red, se tukaj ne plača davek na dedovanje, temveč samo taksa. Rada bi samo vedela, kateri stroški se bodo upoštevali, za zmanjševanje plačila takse, na kakšen način oz. kako se izračuna znesek plačila takse in pa kaj vse je potrebno imeti, da lahko mama dokazuje, da sta z očetom stanovanje kupila skupaj v času njunega zakona.

Lep pozdrav!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

osnova za davek je le vrednost hiše po GURS (80% le - te).

Zaprosite lahko za odlog ali za obročno odplačilo dolga. Podrobnejše informacije o tem boste dobili na DURS-u.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Olga BBB

Spoštovani!
Prijavili smo postopek zapuščinske razprave po mami. Bila je edini lastnik kmetije in hiše, ter gospodarskega poslopja. Mama in sestra (drugi dedič) sta sklenili Dedno odpovedni sporazum, ki se hrani na sodišču v katrem se sestra v svojem imenu in imenu svojih dedičev odpove dedovanju, ker je bila že izplačana. V času sklenitve sporazuma je bila kmetija zaščitena in ji ni bilo mogoče porepisati gozdne parcele, zato jo ima v najemu za 99 let. Sedaj kmetija ni zaščitena, tako, da bi to voljo staršev lahko uresničili, pa ne vem kako. Ali je možno, da se jaz (edini dedič) na zapuščinski razpravi odpovem parcele v korist moje sestre?
Obenem, bi se odpovedala tudi hiši(na kateri je 1/3 lastnik moja hči, torej mamina vnukinja) in večini kmetije v korist moje hčere?
Hvala lepa za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

da, navedeno je možno. Predlagamo, da vse tri odidete na zapuščinsko obravnavo in tam sklenete dedni sporazum, ki bo zapuščino razdelil na način kot ga navajate.

V skladu z Zakonom o dedovanju namreč, če v zapuščinskem postopku vsi dediči sporazumno predložijo delitev in način delitve, navede sodišče tak sporazum v sklepu o dedovanju.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Vojko bernard

Pozdravljeni.
V tem mesecu, natacneje 17.9 imama z bratom zapuscinsko razpravo po umrlima starsema. Starsa sta zivela v stanovanjski hisi, v katero se je 2 leti pred smrtjo oceta ( mama je umrla 10 let nazaj) preselil brat z druzino. Pred vselitvijo in renoviranjem stanovansjke hise, je hiso ocenil cenilec.
Zanina me, glede na to, da se z bratom ne pogovarjama ze 15 let, kaj se lahko zgodi v primeru, ce mi brat nebo izplacal polovico vrednosti nepremicnine in ce nebo izplacal polovice nepremicnine, ali se lahko jaz fizicno nastanim na tem naslovu, kjub negodovanju brata?
Hvala za odgovor inlep pozdrav.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

v primeru, da se zapuščinska obravnava konča na način, da dedujete 1/2 nepremičnine, se lahko v nepremičnino tudi vselite.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

notranc

pozdravljeni .

zanima me če se opravi žapuščinka rasprava tudi vprimeru ko je imela umrla mama na računu125000e in je bilo v pogodbi o dosmrtnem preživjanju točno določeno da v celoti pripadajo meni in koliko znašajo stroški razprave -taksa
hvala