Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik • Petra Tušar, odvetnica

Zapuščinska razprava

Default avatar

višina sodne takse

Pozdravljeni!

V kratkem imamo zapuščinsko razpravo in sodišču je tudi predložena oporoka. Na vabilu za razpravo piše da bo potrebno plačati sodno takso...
Ker se s tovrstno zadevo srečujem prvič v življenu, lepo prosim, če mi poveste kolikšna je višina plačila sodne takse?
Na GURSU je hiša, ki je tudi edina zapuščina na razpravi, ocenjena na prbl. 250.000€- kakšen znesek sodne takse potem lahko pričakujem in ali se mora poravnati na licu mesta ali je datumsko določen rok plačila??
Kako je konkretno- ali si sodišče pri odmeri višine pomaga s podatki GURSA ali dediči povedo vrednost zapuščine- hiše?
Gre pa za dedovanje v 1. dednem redu, tako da drugih stroškov ne pričakujem.

Najlepša hvala za vašo pomoč.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Taksa v vašem primeru (vrednost zapuščine 250.000,00 EUR) bi znašala približno 1000 EUR, ki je ni potrebno poravnati na zapuščinski obravnavi, saj prejmete nalog/sklep sodišča in se taksa v določenem roku nakaže na TRR sodišča. Na sami zapuščinski obravnavi določijo dediči približno vrednost nepremičnine, ki je namenjena zgolj odmeri sodne takse v zapuščinskem postopku in ni merodajna za popolnoma nič drugega (npr. v primeru, če boste kot dedič v nalsednjem letu prodajali to neprmeičnino, bo za DURS nepomembno, kolikšno vrednost ste navedli v zapuščinskem postopku v smislu odmere davka na dobiček od prodaje z nepremičninami – plačali boste le 2 % davek na promet z neprem.). Tako določena vrednost je lahko veliko manjša od podatkov, ki jih ima GURS ( npr. lahko podate vrednost GURSA, zmanjšano za vsaj 30-50 %).

Lepo pozdravljeni!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

višina sodne takse

Spoštovani!

Najlepša hvala za vaš hiter in prijazen odgovor.

Lep pozdrav
Default avatar

matej4000

Spoštovanjem!

Mene nekaj zanima imama vrednosti premozenja 220.00€ po Gursu hisa in njive zanima me koliko bi bill sodne takse in kaki je kolicnik za izracun. Ali lahko tudi vrednosti kako izpodbijamo.

S spoštovanjem
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V zapuščinskem postopku se taksa plača od čiste vrednosti zapuščine. Določi jo sodišče predvsem zaradi določitve zneska sodne takse. V zapuščinskem postopku se namreč sodna taksa plača šele po končanem postopku. Kolikor se dedič ne strinja s podatkom o vrednosti zapuščine ali odmerjeno takso, lahko sodišče odredi, da ocenijo vrednost zapuščine izvedenci in o tem izda sklep, vendar pa stroške izvedenca nosi dedič sam.
Kolikor bi bila čista vrednost zapuščine 220.000,00 EUR znaša sodna taksa za zapuščinski postopek 900,00 EUR (količnik za zapuščinski postopek namreč znaša 1,5).
GURS na svoji spletni strani pojasnjuje, da zoper končno izračunano vrednost nepremičnin ni ugovora. Lastniki nepremičnin tudi ne morejo dati pripomb na uporabljene modele množičnega vrednotenja nepremičnin. Geodetska uprava bo zavrgla vse ugovore in pritožbe, ki jih bo prejela.
Končna izračunan vrednost nepremičnin se lahko spremeni le, če se v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, spremenijo podatki o nepremičnini v registru nepremičnin.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

majda justinek-koban

od vsote ki je na banki 28.000,00 se mora plačati sodna taksa ....koliko....kdaj....takoj po zapuščinski razpravi.Nas je pet dediču ali moramo vsi plačat.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V skladu z odgovorom, ki smo vam ga pripravili pri prejšnjem vprašanju, se bo v tem primeru taksa plačala le od polovice premoženja in še to le od njegove čiste vrednosti (od premoženja se odštejejo stroški pogreba in drugi stroški).
Taksna obveznost v zapuščinskem postopku nastane takrat, ko je zapuščinska obravnava končana. Plačajo pa jo vsi dediči v sorazmerju s podedovanim deležem. Za vrednost čiste zapuščine od 11.000,00 do 14.000,00 EUR, znaša sodna taksa 270,00 EUR.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

zorana

spoštovani,
zanima me imamo zapuščinsko razpravo, mati sestra in jest kot sin,
oče nas je zapustil z stanovanjem vrednim cca 80.000 in avto vreden cca 15.000 ter gotovine v višini 21.000 imel pa je tudi pokojninski sklad v višini 4.000eur.Zanima me koliko je potrebno plačati na vse zadeve sodno takso. Z sestro sva se odločila da prepustiva vse imetje na materi uključno z gotovino ali je to mogoče.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Dedič sme pred delitvijo prenesti svoj dedni delež, bodisi v celoti ali deloma, na sodediča. To lahko storite z izjavo v zapuščinskem postopku (izjava o odstopu dednega deleža).
Sodna taksa se plača od čiste vrednosti zapuščine (od zapuščine se odštejejo npr. stroški pogreba). Ker čiste vrednosti ne poznamo, hkrati pa bo ocenitev premoženja opravljena v zapuščinskem postopku, vam točnega odgovora o višini sodne takse ne moremo dati.
Kolikor bi bil znesek takšen kot ga navajate, bi sodna taksa znašala 684,00 EUR. Sodna taksa se plača takrat, ko je zapuščinska obravnava končana.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Šan

Spoštovani!

V kratkem imam zapuščinsko obravnavo po preminuli materi, katera je imela sklenjen nezavarovan kredit.
Vsota,ki je še za poravnati znaša okoli 4.000 €. Z mamo sva vse življenje živeli v hiši, ki je last babice. Katero pa bi po babičini smrti dedovala mama. Mama ni imela kakšnih drugih nepremičnin ali kakšnih vrednostnih papirjev, ki bi jih jaz, kot edini otrok, lahko dedovala.
Zanima me, ali sem kot edina hčerka upravičena do maminega deleža hiše, ter kako lahko rešim zadevo z neplačanim preostankom kredita. Ga moram poravnati, da bom lahko dedovala njen delež hiše?

Najlepša hvala za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Po smrti babice vam bo na podlagi vstopne pravice pripadel delež hiše, ki bi sicer pripadal vaši mami. Predmet tega zapuščinskega postopka je samo premoženje, ki ga je ob smrti imela vaša mama. Kot navajate pa hiša pripada vaši babici, zato ne spada v premoženja vaše mame in ne bo predmet tega zapuščinskega postopka.
Kolikor se dednemu deležu ne boste odrekli, ste dolžni poravnati dolgove zapustnice le do zneska podedovanega premoženja. Kolikor pa bi se dednemu deležu odrekli pa dolga zapustnice niste dolžni poravnati.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Dendi

Spoštovani!

Čista vrednost zapuščine po pokojni mami znaša 32.000,00€. Dediča sva brat in jaz, vsak do
1/2.
Prosim, izračunajte mi takso na dediščino. Ali se taksa izračuna na skupno vrednost in se nato sorazmerno deli na dediče, ali se izračuna od že deljenega premoženja. (Izračuna se med seboj razlikujeta.)

Hvala za vaš trud in lahko noč!

Dendi
Dendi
Default avatar

Igor G.

Spoštovani

Lastnik ene stanovanjske enote v dvostanovanjski hiši je preminil ob tem pa hiša potrebuje investiranje. Eden od dedičev se o tem noče pogovarjati.

Ali je mogoče izvedeti kdo je vse je formalno nasledil nepremičnino in kako, če nasledstvo ni vpisiano v zemljiško knjigo?

Najlepša hvala za odgovor,

Igor
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

predlagamo, da na sodišče pošljete poizvedbo kdo je postal lastnik, kot pravni interes pa navedite nujna vzdrževalna dela na skupnih delih nepremičnine v solastnini.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

anonimniuporabnik

Preminuli oce nam je zapustiu avto.mi pa smo se odlocili,da ne bi sli u zapuscinsko razpravo,zaradi stroskou,ki bi jih imeli.Mene pa zanima,kaj in kako se resi glede avta,ki ga nam je zapustiu.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Če po podatkih iz smrtovnice pokojnik ni zapustil premoženja, odloči zapuščinsko sodišče, da se zapuščinska obravnava ne opravi. Če sodišče odloči, da ne bo opravilo zapuščinske obravnave zaradi tega, ker obstaja zapuščina samo iz premičnega premoženja, lahko osebe, ki so upravičene dedovati, izvršujejo pravice, ki jim gredo kot dedičem.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

TINEE

Spoštovani!
Ker s pokojno ženo nisva imela otrok,sem poleg mene kot moža pokojne
prijavil tudi njeno takrat še živečo mamo.
Kot predmet zapuščinske razprave sem poleg delnic in nekaj privarčevanega
denarja prijavil tudi stanovanjsko hišo,ki sva jo zgradila v zakonu in
katere lastnik sem do 1/2
Pokojna žena je imela tudi polsestro po materi,za katero se je ugotovilo
,da ni dedinja po svoji pokojni polsestri.
Na zapuščinski razpravi se je takrat še živeči mami moje pokojne
žene dodelilo polovico dednega deleža.To je: 1/4 stanovanjske hiše,polovico
delnic in polovico privarčevanega denarja.
Glede na to,da je mama kot dedinja moje pokojne žene umrla še preden je bil
izdan sklep o dedovanju,torej še pred pravnomočnostjo zapuščinske
razprave,pred vpisom nepremičnine v zemljiško knjigo,me kot prvo zanima:
Ali lahko polsestra moje pokojne žene na zapuščinski razpravi (ali
kakorkoli drugače) po svoji materi podeduje zapuščinski delež,ki je bil
nepravnomočno dodeljen in za časa njenega življenja ni bil njena last?
Kot drugo me zanima,ali je bil dedni delež,ki sva ga v zakonski zvezi
usvarila skupaj z ženo,pravilno razdeljen?Bi mogoče morala 1/2 dednega
deleža avtomatsko pripadati meni,druga polovica pa bi bila stvar dedovavja?
Kot tretje pa me zanima,kakšen je pravilni izračun višine sodne takse,glede
na to ,da zapuščinska vrednost znaša 46.000 EURO?
Za odgovor se najlepše zahvaljujem!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

delež, ki je pripadal vaši tašči, bi/bo v vsakem primeru dedovala polsestra vaše pokojne žene.

Glede na to, da je bilo vaše skupno premoženja že razdeljeno na polovico, je bil način določitve pravilen. Kolikor bi temu oporekali, bi vas zapuščinsko sodišče napotilo na pravdo.

Sodna taksa za vrednost zapuščine v znesku 46.000,00 EUR znaša 567,00 EUR.
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

KatarinaŽv

Pozdravljeni!

Zanima me, kolikšna je sodna taksa, če je čista vrednost zapuščnine ocenjena na 83.700 eur (stanovanje, denar, minus kredit in minus pogreb).

Najlepša hvala za odgovor!
Katarina.
Default avatar

petra11

Pozdravljeni,

brat bi mi z darilno pogodbo dal delež hiše in zemljišč, ki jih je podedoval po mami. Na izpisku gursa je njegov delež za hišo (vrednost po modelu vrednotenja glede na delež davčnega zavezanca- 20.500 eur). Parcele pa so v skupni vrednosti (vrednost po modelu vrednotenja glede na delež davčnega zavezanca - 5.700 eur). Zanima me, koliko davka in sodne takse bi plačali za to darilno pogodbo? Ali se zneski upoštevajo z gursa, ali se jih lahko kaj zmanjša? Kakšni stroški še spadajo zraven prepisa in koliko znašajo?

Upam, da je vprašanje razumljivo napisano in najlepša hvala za odgovor.

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar