Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Na delovno sodišče,....brez odvetnika????

Default avatar

Tintarella

Pozdravljeni,

Jaz imam nekaj vprašanj za vas. V mesecu Novembru sem delala kot natakarica pri delodajalcu,ki mi se do danes ni izplačal denarja. Kaj lahko naredim v tem primeru. Podpisala sem pogodbo za 1 mesec vendar ne o zaposlitvi. Te pogodbe mi delodajalec ni izročil,tako,da jo poskušam sedaj nekako pridobiti pod pretvezo,da jo nujno potrebujem za zavod za zaposlovanje.Ali sploh imam kake moznosti, če grem v tožbo oz. kaj storiti v takem primeru???? Kam naj se obrnem?


Hvala za odgovor

Lep pozdrav
Default avatar

Tintarella

Pozdravljeni,

Moje sporočilo se navezuje še na prejšnjega. Moram vam še to povedati,da je delodajalec lokal zaprl čez noč, ko je dobil inšpekcijo, tako da zdaj niti ne vem če je šlo podjetje v stečaj ali ne.

Hvala za odgovore.
Lep pozdrav
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

možnosti, da ta denar dobite imate le v primeru, če je bil vaš delodajalec samostojni podjetnik ali v primeru, če podjetje še obratuje (predlagamo, da podatke poiščete na straneh AJPES). Mnogokrat se namreč zgodi, da upnik na koncu ni poplačan, s sodnimi postopki pa si naredi le dodatne stroške.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

JOC68

Pozdravljeni

Prosil bi za par nasvetov, namreč pri delodajalcu sem zaposlen za nedoločen čas že 26 let. Ker mi sedaj že tri mesece ni izplačal plače sem se odločil za izredno odpoved po 111. členu Zakona o delovnih razmerij ter s tem obvestil tudi inšpektorat za delo.Pred tem smo delavci vložili stečaj, ampak je delodajalec tri dni po tem dal prisilno poravnavo. Jaz sem se sedaj odločil za izredno odpoved ker brez plačila ne morem preživeti družine. Kot prvo me zanima ali mi je delodajalec dolžen dati plačilno listo kljub temu da nismo prejeli osebnega dohodka ( za januar nam je dal samo da je pri izplačilu pisalo neizplačilo potem pa ne več) ter kdaj lahko dam tožbo na delovno sodišče za odpravnino ter vse neplačane plače glede na to da še sedaj ne vemo ali bo prisilna poravnava ali stečaj vem pa da mi po 108. členu pripada.

Hvala za odgovor

lp
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Delodajalec je dolžan delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu. To velja tudi v primeru, ko plače ne izplača.

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, vendar vam glede na situacijo predlagamo, da tožbo čimprej vložite.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Pismonoša

Spoštovani!
Sem invalid III.kategorij in delam kot pismonoša.Zadnja 4 leta sem delal polovični delovni čas z omejitvami prenašanja bremen do 15 kg.Ker nisem zmogel terenskega dela,niti polovični čas me je napotila osebna zdravnica k ortopedu.Ortoped je dal predlog za ponovno I.K.Invalidska komisija mi je dala novo odločbo,ki se glasi,da sem sposoben delati poln delovni čas 8ur dnevno z omejitvami,pretežno sedeče delo,ostalo hoja po ravnem terenu,brez poklekanja in počepanja,vzpenjanja na lestev in prenašanja bremen do 7 kg.Delodajalec mojih omejitev ne upošteva kljub temu,da sem se pritožil.Zanima me,če imam kaj možnosti uspeti na delovnem sodišču.Hvala za odgovor in lep pozdrav!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V vašem primeru delodajalec očitno krši obveznosti, ki so določene v pogodbi o zaposlitvi.
To je pogoj za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca. Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delavec delodajalca pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za delo. Če delodajalec v roku treh delovnih dni po prejemu pisnega opomina ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi v nadaljnjem 30-dnevnem roku. Delavec je v primeru odpovedi zaradi ravnanj iz prvega odstavka tega člena upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, in do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.
Ker pa izredna odpoved pogodbe verjetno ni v vašem interesu, obvestilo inšpektorata pa bi vam in delodajalcu prinesla več sitnosti kot koristi, vam predlagamo, da najprej poizkusite poslati dopis delodajalcu preko odvetnika, če niti to ne bo zadostovalo pa boste morali sprožiti delovni spor na sodišču.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc