Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Na delovno sodišče,....brez odvetnika????

Default avatar

sinaja

Na delovnem sodišču sem vložila tožbo zoper delodajalca. Obravnave še ni bilo, razmišljam pa, da bi se je udeležila brez odvetnika, saj zanj preprosto nimam sredstev. Zanima me, če je možno v primeru izgube tožbe na prvi stopnji, kasneje podati pritožbo in se novega procesa udeležiti pač z odvetnikom?? Ali se vam zdi to previsoko tveganje? Kakšen delež odškodnine v % se ponavadi in po znani praksi sicer naj bi namenilo odvetniku?
Default avatar

EvaStropnik

Pozdravljeni,

odvetnika lahko za zastopanje pooblastite kadarkoli med postopkom na 1. stopnji in v pritožbenem postopku, kot tudi samo za posamezna procesna dejanja ali npr. zgolj za sestavitev tožbe oz. pritožbe. Če nimate dovolj sredstev, lahko zaprosite za brezplačno pravno pomoč, sicer pa se nagrada odvetnikom plačuje v skladu z odvetniško tarifo, ki si jo lahko natančneje pogledate na naslednji povezavi : http://www.uradni-list.si/1/content?id=87426.

Lep pozdrav!
***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.
Default avatar

sinaja

Težava je v tem, da sem ob vložitvi tožbe izpolnila tudi pooblastilo odvetniku. Ali to pomeni, da bo ob razpisu obravnave avtomatično povabljen, ali ga moram (eventualno) pripeljati jaz s seboj?
Default avatar

EvaStropnik

Da, vabilo bo poslano tudi njemu, kot vašemu pooblaščencu. Če njegovega zastopanja ne želite, mu morate odpovedati pooblastilo.
***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.
Default avatar

nagrada

mene pa zanima, ce sem upravicena do nagrade, po 38 let delovne dobe. Ta nagrada je 800 eur in naj bi bila namenjena za zenske, katere so se v delavnem razmerju. To je bilo sprejeto v drzavnem zboru. zanima me, ce so to drzavne nagrade ali pa je dolzan to nagrado dati delodajalec. Ker se nagrade stejejo kot izredne ne kot jubilejne, ce sem upravicena do tega zneska 800 eur.V drzavnem zboru je se posebej bilo povdarjeno, da za zenske katere delajo ze 38 let in so se v delavnem razmerju, da so do te nagrade tudi upravicene , ne glede na to ce se je v isti firmi zgodil stecaj in je prevzel novi lastnik. Jaz sem zaposlena od leta 1974 in sem se vedno delavno aktivna. To bi bilo za enkrat vse prosim vas za konkreten odgovor in se vam ze v naprej zahvaljujem Tilcka
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Iz objavljenih podatkov Vlade ni razvidno, da bi bili delavci upravičeni do Izredne nagrade, le do jubilejne. Lahko je državni zbor predlagal sprejem kakšnega zakona, vendar le- ta ni bil sprejet. Zato vas prosimo, da nam sporočite podatek, kje ste to zasledili.

Lep pozdrav!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Vinko13

Pozdravljeni,
v zadnjih dveh letih sem imel večje število pogodb za določen čas pri istem delodajalcu, tako da sem v kosu (brez datumske prekinitve vmes) delal pri dotičnem podjetju 8 mesecev ter po prekinitvi še 4 mesece. V prvem časovnem obdobju je zaposlitev pričela s 1.7., torej sem bil pogodbeno vezan celotno 2. polovico leta in 2 meseca v naslednjem letu. Zanima me, koliko regresa mi po zakonu pripada, saj delodajalec o tem noče niti slišati. Hvala!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Regres za letni dopust se ravna po pravici do letnega dopusta. V primeru, ko je delavec zaposlen za določen čas in ima pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, ima tudi pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust.
V skladu s 161. členom Zakona o delovnih razmerjih delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega, vendar pa mora biti to izpolnjeno v istem koledarskem letu. Glede na to, da ste bili v prejšnjem letu zaposleni 6 mesecev, vam pripada 6/12 regresa. Delodajalec bi vam moral regres izplačati do konca lanskega leta.
V drugem časovnem obdobju pa ravno tako sorazmerno pravici do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta. Tako vam pripada 2/12 regresa in nato še 4/12 regresa.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Zlatko

Spoštovani!

V katero kategorijo spada Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, OKRAJNO, OKROŽNO, ..?

87. člen ZPP:
"V postopku pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodiščem je pooblaščenec lahko samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit."
Hvala!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V postopku pred delovnim sodiščem se uporablja navedena določba 87.člena ZPP in je takšno zastopanje obvezno.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

KR_edn

Spoštovani,
V službi sem dobil odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov. Ker mi delodajalec v lanskem letu ni izplačal regresa, in mi je ob odpovedi obljubil tudi sorazmerni del regresa za letošnje leto ter odpravnino, me zanima, kako naj ravnam v zvezi z lanskoletnim regresom?
Za ostali del bom pač počakal.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!
Kolikor vam delodajalec za lansko leto ni izplačal regresa, lahko ta zahtevek uveljavljate neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem.
S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

bolečina kot kamen

Spoštovani!
Pred 15 leti sem dobila možnost upravnice ne eni od enot. Dali so mi jasno vedeti, da bo ta enota poslovala le nekaj let, največ 4 leta. To delo sem vzela kot življenski iziv. Enota še danes posluje z izrednim profitom. Vendar so moji nadrejeni sedaj mnenja, da več nisem zadosti izobražena za to enoto in mi ponudili, drugo enoto z manjvrednim delovnim mestom. S tem njihovim dejanjem sem bila prizadeta v dušo. Niti mi niso dali možnosti, da bi se izobraževala. Vem, da je bilo moje delovno mesto, prirejeno drugi delavki.
Želim samo dokazati svoj prav, vendar ne vem, kam naj se obrnem.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

V vašem primeru gre dejansko za odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi.
Kolikor menite, da je vaša odpoved nezakonita, imate na voljo sodno varstvo (tudi v primeru, da sklenete novo pogodbo o zaposlitvi). Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zahtevate v roku 30 dni od dneva vročitve pred pristojnim delovnim sodiščem.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

rinki binki

Pozdravljeni,

mene pa zanima kako je pravno glede plačevanjem inventurnih manjkov. Delala sem več let za podjetje, ki se je ukvarjalo z prodajo oblačil kot poslovodja. Imeli smo inventure na vsako tromesečje in z tem skupaj z zaposlenimi plačevali enormne inventurne manjke. Naredili so nam seveda kot kredit in se je mesečno odtegovalo od plače. Kolk sem seznanjena se to ne sme. Imeli smo seveda v pogodbi o zaposlitvi klauzolo glede inventur. Sestavila se je tudi specifikacija koliko naj kdo pokrije, kot odgovoroni poslovalnice sem seveda počela to jaz in seveda sem mogla z inventuro tudi soglašat, drugače bi ostala brez službe.Nismo pa imeli dovolj kadra da bi pokrival trgovino, ne varnostnika in seveda ne kamer, kar bi seveda spremenilo zadevo glede plačevanja. Pa kolk sem seznanjena je ta roba zavarovana in se lastnik šele okoristil na zaposlenih. Iščem pravnika ki bi me v tej zadevi zastopal, ker me je to podjetje oškodovalo kr za nekaj eurov mesečno. Druga stvar, ki mi zanima pa je kako je z nadurami ali ti jih lahko delodajalec preprosto zbriše brez pisnega dogovora zahteva pa od tebe da jih delaš ? Ti na 40 urni delovnik dovoli samo 15 min malice ali je to dovoljeno. Hvala
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

V skladu s stališčem VDSS v sodbi in sklepu Pdp 1053/2008 z dne 22.01.2009 obravnavanem primeru gre za odškodninsko odgovornost iz delovnega razmerja, ki je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih. Po določbah navedenega zakona je delavec za škodo, ki jo povzroči na delu ali v zvezi z delom, odgovoren in jo mora povrniti le v primeru, če je škodo povzročil namenoma ali iz hude malomarnost. Iz določb torej izhaja, da delavec za škodo, ki jo je povzročil na delu ali v zvezi z delom, odgovarja le po načelu krivdne odgovornosti, kar pomeni, da mora biti oblika krivde delavcu dokazana. Ugotavljanje višine inventurnega primanjkljaja in dejstvo, da ste poslovodja poslovne enote, še ne zadostuje za zaključek, da ste za to škodo tudi odgovorna.

Delodajalec vam nadur ne sme preprosto zbrisati.

Med dnevnim delom ima delavec, ki dela polni delovni čas, pravico do odmora, ki traja 30 minut.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

rominad

Pozdravljeni!
Pri delodajalcu sem bila zaposlena od 1.10.2008 dalje. S prvim oktobrom 2012 sem odšla na bolovanje ker sem bila noseča in mi je delodajalec pred tem že povedal da bo s prvim novembrom 2012 picerijo zaprl. Tako da sem ves ta čas do porodniškega dopusta bila na bolovanju.. S 5.3.2013 sem odšla na porodniški dopust ki mi poteče 5.3.2014. Par dni nazaj 5.2.2014 pa mi je delodajalka prinesla domou odpoved, čeprav mi je sploh še ne bi smela dati. Odpoved naj bi mi potekla 13.3.2014. Vprašala sem jo kako je pa z regresom in dopustom za lansko leto pa mi je rekla da mi ne pripada, da mi pripada samo sorazmerni delež za to leto, torej leto 2014. Klicala sem na inšpekcijo za delo in so mi rekli, da naj čimprej podam prijavo na delovno sodišče in naj jo pridem k njim prijavit. Zanima me, glede na to da smo mlada družina in nimamo lih ne vem kako velikih dohodkov, ali naj grem na sodišče sama ali naj si dobim odvetnika?
Hvala
Default avatar

Boštjan35

Pozdravljeni

Imam nekaj vprašanj za vas
1.Delal sem v podjetju 4 leta in nisem dobil plačila za minulo delo. (Delovno dobo) Imam plačilne liste iz katerih je razvidno, da delodajalec ni plačeval tega prispevka. Je možno to dobit po pravni poti.
2. Vsa 4 leta sem bil zaposlen za določen čas brez prekinitve. in sem dobil odpravnino samo za zadnja 2 meseca, saj pri prejšni pogodbi še ni bil v veljavi zakon o odpravnini za določen čas. Kako je s tem ?
3. Lansko leto mi je delodajalec podpisal pole za kredit, kot da sem zaposlen za nedoločen čas, ter mi obljubil letos pogodbo za nedoločen čas vendar mi ni podalšal pogodbe. Lahko iz tega naslova tožim delodajalca, da je podpisal pole za kredit in kaj dosežem.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

kolikor ne rapolagate s potrebnim pravnim znanjem, vam predlagamo, da zaprosite za brezplačno pravno pomoč. Obrazec najdete na straneh ministrstva za pravosodje, lahko pa odidete osebno na krajevno pristojno Okrožno sodišče, kjer vam bodo pomagali z izpolnitvijo prošnje.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti.
Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali odločitev o disciplinski odgovornosti delavca lahko delavec zahteva v roku 30 dni od dneva vročitve oziroma od dneva, ko je zvedel za kršitev pravice, pred pristojnim delovnim sodiščem.

Denarne zahtevke lahko ravno tako uveljavljate pred delovnim sodiščem, vendar v tem primeru zastaralni rok znaša 5 let.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc