Forum: Pravni nasveti

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

zastaranje izvržbe

Odgovori Nova tema
Default avatar andreja36 27 Apr 2011 21:23

Pozdravljeni

Prosim za mnenje.
Gre za terjatev zavarovalnice za povzročeno škodo pri prometni nesreči.

Prejel sem sklep za ugovor, ki sem ga vložil 13.03.2006.s katerim mi je sodišče pod

1.zavrnilo ugovor.
2.Izvršilni postopek, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru pod opr.št. I.../2005 se v obrestnem delu za plačilo zapadlih pa neplačanih zakonskij zamudnih obresti od glavnice 467,44 EUR za obdobje od 1.1.2002 dalje do plačila ustavi.

.....

"Proti sklepu o izvršbi okrajnega sodišča v mariboru št.:I ..../2005 z dne .. 12.2005 s katerim je sodišče dovolilo izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, in sicer pravnomočne in izvršljive zamudne sodbe Okrajnega sodišča v Mariboru, opr.:I P .../1999 z dne ..05.2000, je dolžnik vložil pravočasen ugovor.

Vprašanje
Ali je zadeva zastarala?
Kako ravnati v tem primeru?
Ali velja osem dnevni rok, ki piše v sklepu?
Na koga nasloviti zastaranje? Okrajno sodišče ali višje ali upnika-zavarovalnici

Vnaprej hvala za odgovor

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar EvaStropnik 29 Apr 2011 09:14

Pozdravljeni,

terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo ali z odločbo drugega pristojnega organa zastarajo v 10 letih od pravnomočnosti te odločbe. Vsako upnikovo dejanje zoper dolžnika pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, katerega namen je ugotovitev, zavarovanje ali izterjava terjatve (torej tudi vložitev predloga za izvršbo), pa povzroči pretrganje zastaranja, kar pomeni, da začne zastaranje znova teči, in sicer od dneva, ko je bil postopek končan. V vašem primeru torej terjatev še ni zastarana.

Zastaranja pa takrat, ko do njega pride, ni potrebno sporočati nikomur, dokler ne pride do upnikovega zahtevka za izpolnitev takšne terjatve, ko se lahko na zastaranje sklicujete in se tako izognete izpolnitvi. Gre za institut, z nastopom katerega preneha upnikova pravica zahtevati izpolnitev obveznosti, ne ugasne pa sama terjatev, kar pomeni, da v primeru dolžnikovega plačila slednji plačanega ne more zahtevati nazaj, prav tako pa sodišče samo po uradni dolžnosti zastaranja ne upošteva.

Lep pozdrav!

***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Stran 1 od 1
Na vrh