Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

skrita napaka

Default avatar

avto prodajalec

Pred dvemi meseci sem prodala avto, danes me klice, da je zaribala klima in da je to prikrita napaka ter naj mu krijem pol stroškov, če ne me bo tožil in zahteval celo kupnino.
Avto sem prodala 8.2.2011, kupec je avto pogledal, vprašal je za klimo, rekla sem, da dela, ker meni je delala, saj sem jo uporabljala celo leto. On trdi, da mu je mehanik rekel, da je kompresor zaribal že pred enim letom. Jaz vem, da je meni nazadnje v septembru hladila, potem sem se samo še grela in hlajenje nisem uporabljala. Kako deluje klima ob hlajenju in gretju jaz ne vem, če se kompresor uklaplja ali ne, jaz vem samo, da mene je grelo in hladilo.
Kupec mi zdaj grozi s tožbo in me žali, da sem ga prevarala, da sem vedela za klimo in da sem avto namenoma prodajala še pred poletjem zaradi klime. Avto sem prodajala, ker sem nezaposlena in ker sem morala pokriti kredit za avto. Še celo registracijo sem mu pustila za 4 mesece! Če bi ga hortela prevarati s klimo, to ne bi naredila.
Kaj naj naredim, kako naj rešim ta spor? Do tožarjenja mi ni, človek ima denar, njemu je vseeno, jaz denarja nimam niti za v trgovino. Kakšne so obveznosti prodajalca in kaj se lahko prijavlja pod skrito napako? Ko je avto kupil, sta z možem uklapljala klimo in nekaj preverjala, samo takrat kupec ni imel pripomb.
Default avatar

EvaStropnik

Pozdravljeni!

Vsekakor gre v tem primeru za stvarno napako na prodanem avtomobilu, prodajalčeva odgovornost zanjo pa je odvisna tudi od pogodbe, ki sta jo sklenila s kupcem in od tega, ali je prodajalec fizična ali pravna oseba. Če je bilo s pogodbo omejeno ali izključeno prodajalčevo jamčevanje za napake (npr. vnešena klavzula videno-kupljeno ipd.) in ste avto prodali kot fizična oseba, odgovarjate za stvarne napake le, če ste zanje vedeli, pa ste jih kupcu zamolčali. Če takšne pogodbene omejitve odgovornosti ni bilo (in okvara ni posledica normalne obrabe avtomobila), pa lahko kupec ob pravočasnem obvestilu od prodajalca zahteva, da napako odpravi, da se zniža kupnina ali pa odstopi od pogodbe. Vse pod pogojem, da se je napaka pokazala v roku 6 mesecev od izročitve stvari.
***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.
Default avatar

natašaa

Živjo

Imam podoben primer, avto sem kupila 3 dni nazaj pri fizični osebi, naredili smo prepis in avto je bil v voznem stanju. Nakar sem se včeraj odpeljala v trgovino cca. 10 km in mi se je pokvaril menjalnik, torej je bila to skrita napaka, saj sem avto normalno uporabljala, prodajalec pa mi je zagotovil, da je avto v brezhiben.... Kaj v tem primeru? Ga lahko tožim? Hvala in lp
Default avatar

EvaStropnik

Pozdravljeni,

na splošno velja, da mora kupec v 8. dneh od dneva, ko se skrita napaka pokaže, o tem obvestiti prodajalca. To je najbolje storiti pisno, s priporočeno pošiljko, v kateri se natančno opiše napaka in povabi prodajalca, da avto pregleda. V konkretnem primeru je treba preučiti pogodbo, ki sta jo s prodajalcem sklenila, saj lahko slednja omejuje ali popolnoma izključuje njegovo odgovornost za stvarne napake (npr. klavzula videno-kupljeno). Morebitno takšno določilo pa je nično, če je prodajalec vedel za napako ali če je kupcu določilo o omejitvi/ izključitvi odgovornosti vsilil. Prav tako v primeru, da je bila napaka prodajalcu znana, kupec kljub prepoznemu grajanju (po preteku 8 dni) ne izgubi pravic iz naslova jamčevanja za napake.

Če so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji (pravočasno grajanje napake, neobstoj pogodbenih omejitev oz. slaba vera prodajalca), imate pravico v enem letu od obvestila prodajalcu zahtevati odpravo napake, znižanje kupnine ali odstopiti od pogodbe. Poleg tega vam pripada tudi povrnitev morebitne škode, ki ste jo imeli zaradi napake.

Lep pozdrav!
***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.
Default avatar

Almir

Pozdravljeni,
Pri pooblaščenem prodajalcu vozil smo kupili novo vozilo, ki je v času nakupa imel specificirano porabo goriva 6,7l/100km. specificirana poraba je bila podana v prodajnem prospektu. nakup vozila je bil v februarju 2012. na začetku voznje je bila poraba 8l/100km, sedaj pa nam porabo kaže 10 oz. 11l/100km. Bi lahko uveljavljali kakšno potrošniško zavajanje ali kaj podobno? Za odgovor se vam iskreno zahvaljujemo. lp
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Obveznosti podjetij in pravice potrošnikov pri prodaji oziroma nakupu blaga in storitev ureja generalno Obligacijski zakonik, podrobneje pa je to področje urejeno v Zakonu o varstvu potrošnikov. Glede na vaše vprašanje menimo, da bi bili upravičeni uveljavljati pravice, ki potrošnikom pripadajo zaradi uveljavljanja stvarne napake. Prav tako obstajajo elementi nepoštene poslovne prakse pri oglaševanju ponudbe vozila, s čemer je prodajalec kršil Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, za kar prekrškovno odgovarja.
Za bolj podrobno obravnavo konkretnega primera se z vso dokumentacijo obrnite na izbranega odvetnika.

Lep pozdrav!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Tine

Lep pozdrav.
Imam podobno vprašanje. 30.1.2013 sem prodal vozilo staro 11let kupcu. Avto je pregledal, nato sva se spogajala za ceno in izpolnila kupoprodajno pogodbo. Včeraj 2.2.2013 me je klical, in rekel zakaj mu nisem povedal, da ne deluje klima, ker mu ne odrosi prednjega stekla. Povedal sem mu, da je klima delovala brez problemov. Nesramno mi je še rekel, da sem mu prikril veliko napak in da se slišiva v torek.
Bil sem čisto iz sebe kajti avto je deloval prez problemov in nisem mislil, da si bom s prodajo avtomobila nakopal kakšne težave.
Zanima me kako naprej odreagirati na kupca če se začnejo kakšni problemi.
V katerih primerih se resno lahko zakomplicira in kako mi lahko dokaže, da je bila napaka skrita. Tudi če je sploh ni bilo.
Hvala
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V skladu z Obligacijskim zakonikom je prodajalec odgovoren za napake, ki jih je stvar imela takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, ne glede na to ali je za napake vedel ali ne. Prodajalec odgovarja tudi za stvarne napake, ki so se pojavile potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledice vzroka, ki je obstajal že pred tem.
Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Za napake iz 1. in 3. točke prodajalec ne odgovarja, če so bile kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane. Šteje se, da kupcu niso mogle ostati neznane tiste napake, ki bi jih skrben človek s poprečnim znanjem in izkušenostjo človeka enakega poklica in stroke kot kupec lahko opazil pri običajnem pregledu stvari.
Napake je skrita, če se potem , ko je kupec prevzel avto, pokaže, da ima stvar napako, ki jo z običajnim pregledom ob prevzemu ni bilo mogoče opaziti. Menimo, da dejstvo ali klima deluje ali ne, ne šteje za skrito napako, saj je to možno opaziti ob običajnem pregledu vozila. Vendar pa kot prodajalec odgovarjate tudi za to napako, če ste ob pregledu izjavili, da klima deluje.
O očitnih napakah vas je kupec dolžan obvestiti v 8 dneh od dneva, ko je napako opazil. Kupec mora v obvestilu natančneje opisati napako in vas povabiti, da avto pregledate.
Glede na to, da ne vemo natančne vsebine prodajne pogodbe, ki ste jo sklenili s kupcem naj vas opozorimo še na naslednje: kolikor ste v pogodbi omejili ali popolnoma izključili vašo odgovornost za stvarne napake vozila (klavzula videno- kupljeno) za napake ne odgovarjate. Odgovarjali bi le, če kupec dokaže, da ste za napake vedeli, pa ste jih namerno zamolčali.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Marev

Lep pozdrav
Imam problem 7.3.2013 sem kupil avto pri znani večji avtohiši. Po večkratnem pogovoru s prodajalcem mi je garantiral da je avto v odličnem stanju drugače ga oni nebi sploh prodajali. Avto je res v odličnem stanju, kar se tiče pleha in notranjosti. Nastanejo pa težave ko pokličem osebo , ki je avto servisiral pove mi da so pravkar menjali motor in da je treba obvezno če se hočem še voziti narediti tavelek servis, ker se dejansko ne vejo koliko ima km. Kaj naj naredim ali zahtevam, da naredijo servis oz. drugo vozilo.
Avto sem menjal zaradi finančnih težav, to pomeni ,da sem svoje prejšno vozilo staro komaj 4 leta prevoženih 50 000 km zamenjal za 9 let staro vozilo prevoženik neznano število km
Hvala
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Glede na dejanski stan menimo, da gre za stvarno napako (napaka je stvarna, če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane). Prodajalca morate o napaki obvestiti v 2 mesecih od dneva, ko ste za napako izvedeli osebno oziroma mu pošljete pisno obvestilo o napaki. V obvestilu o napaki morate natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da odpravi napako na avtu ali vrne del plačanega zneska sorazmerno z napako ali da avto zamenja z drugim, brezhibnim vozilom ali vrne plačani znesek. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
Glede na navedeno pa lahko sami presodite kateri zahtevek bo za vas v tem trenutku najbolj ustrezen – za pomoč se lahko obrnete tudi na odvetnika po lastni izbiri, ki vam bo ustrezno pomagal.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

senka14

Lepo pozdravljeni!

Kupila sem rabljen avto pri avto hiši, sem ga vozila eno leto pa pol in sem ga odločila prodati,ker ga nisem več bila zmožna vzdrževati. Avto je kupil en gospod in me čez 3 tedne kontaktiral ter rekel,da je avto peljal na servis in so tam baje ugotovili naslednje napake(sistem za zračne blazine ne deluje, polos in glavna volanska letev je zvita in uničena, pri motorju ni katalizatora...). Pri sami prodaji pa sem povedala gospodu, da sem avto vozila eno leto in pol, da sem naredila 15000 km in,da sem na avtu naredila mali servis. Na avto je bilo videno na pokrovu in levih vratih, da je bil enkrat prej šprican, ter sem mu povedala, da je avto od prej verjetno bil kdaj razbit in popravljen,ampak, da jaz z njim nisem imela karambola. Na levem kolesu je ropotalo in sem mu povedala, da je to verjetno homokinetični zglob. Svetovala sem mu tudi, da naredi veliki servis, ker ga jaz nisem delala. Kljub temu je gospodu cena bila sprejemljiva,ker je bila dosti znižana od realne cene in ga je takega kupil in sva na AMZS-ju naredila kupoprodajno pogodbo in prepis. Gospod nas je pol večkrat kontaktiral po mobitelu in razlagal najprej celi zakon, da v tem primeru ne velja videno-kupljeno itd..., potem sem rekla vredu,odkupim vam avto ampak za nižjo ceno, ker ste že avto nekaj časa uporabljali-vozili,drugi dan me je klical in ni sprejel moje ponudbe, potem ne duha ne sluha. Še povrh vsega me je prijavil na policijo, potem sem še mogla na policijo dati izjavo, katera še gre naprej na tožilstvo. Od tega gospoda nisem pol dobila nič pismenega, pol pa mine 6 mesecev in dobim od odvetnika dopis, v katerem zahteva, da moram vrniti kupnino + zamudne obresti + strošek dopisa, če pa ne, me bo civilno tožil...V tej zahtevi je tudi napisal,da sem jaz njemu rekla, da je avto v brezhibnem stanju in da je treba zamenjati samo olje ("brezhibno" nikoli ne bi povedala za avto,ki je star 12 let in prevoženih čez 200 000 km).

Sem obupana, ne vem kaj naj naredim?

Za napake katere me obtožuje nimam pojma, ni mi jasno, jaz sem 2 krat delala tehnični in je šel brez problema, tudi eko test je bil vredu. Ko sem vozila avto nisem nič opazila, da se kaj trese ali kaj drugega. Razen pri levem kolesu je ropotalo,tisto nisem popravljala, ker sem se itak odločila prodat avto in ga prodati takšnega kot je...(in mu to seveda tudi povedala pri prodaji..)

Hvala!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Pogodbenika lahko omejita ali popolnoma izključita prodajalčevo odgovornost za stvarne napake stvari. Pogodbeno določilo o omejitvi ali izključitvi odgovornosti za napake stvari je nično le tedaj, če je bila napaka prodajalcu znana, pa o njej ni obvestil kupca, kot tudi tedaj, ko mu je prodajalec to določilo vsilil, ker je izkoristil svoj prevladujoč položaj. Glede na to, da ste z avtom naredili tako malo kilometrov in dejansko niste vedeli za napake, menimo, da določilo ni nično, ampak se uporabi in za stvarne napake ne odgovarjate. Menimo, da bo kupec zelo težko dokazal, da ste za napake vedeli.
Predlagamo, da se čim prej obrnete na odvetnika, ki vam bo pomagal s postopkom.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

irencag

Spoštovani,

Moj problem pa predstavlja avto, ki je bil kupljen v avtohiši - nov pred šestimi leti. Do sedaj mi ni delal problemov, sedaj pa se s pooblaščenim servisom ukvarjamo že 3 mesece, ker na avtu ne najde napake. Problem tiči v tem, da se nam izprazni baterija čez noč. Zamenjali smo že baterijo, pa senzorje, ključavnico in ne vem še kaj vse ..nazadnje so mi izklopili še radio. Avto imam na servisu skoraj vsak teden po par dni, nazadnje so ga imeli na servisu dva tedna, pa napake niso odpravili, ker računalnik ne pokaže napake. Zanima me kakšne pravice imam, glede na to da je avto redno servisiran na pooblaščenem servisu in da mi sedaj ta isti servis avta ne zna popraviti. se lahko sklicujem na skrito napako ( omenili so napako računalnika)? Kaj pa glede plačila računa, do sedaj sem plačala dvakrat polnjenje baterije, kupila sem novo baterijo in se bojim, da mi bodo zaračunali vse ure popravila in še vse dele, ki so jih zamenjali v upanju, da so krivec za praznenje baterije. nadomestnega vozila mi niso ponudili.

Hvala za vaš odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!
V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Menimo, da bi se lahko sklicevali na nepravilno opravljeno storitev. Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:
- odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
- vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
- ponovno opravi storitev ali
- vrne plačani znesek.

Potrošnik mora svojo zahtevo sporočiti podjetju pri očitni napaki v osmih dneh po opravljeni storitvi, pri drugih napakah pa v enem letu po opravljeni storitvi.
S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Svetlana1

Pozdravljeni,
Aprila letos sem kupila 11 let star avto pri fizični osebi. Ob predaji denarja (avta) sva sklenila kupoprodajno pogodbo »videno-kupljeno«, saj v soboto popoldan nisva imela kje narediti prepisa. Ob ogledu vozila mi je bilo povedano, da je avto v odličnem stanju in da je redno servisiran. Napaka, ki mi je bila povedana, je bila ta, da ne dela daljinsko centralno odklepanje (zamolčano mi je bilo, da avta ne morem odkleniti na sovoznikovi strani) in da je verjetno potrebno samo zamenjati amortizer levo zadaj, saj ob vožnji kdaj pa kdaj škripa. Avto sem tako tudi kupila. Sedaj se je pojavil problem. V avtu zadaj poka, sliši se tudi drgnjenje gume ob železo. To se pojavi takrat, kadar nekdo sedi zadaj ali je avto naložen in kadar grem v ovinek. Ker sem se odpravljala na morje, sem avto naložila, takrat se je slišalo drgnjenje in smo doma sami odmontirali gumo in opazili, da je guma z notranje strani razžrta. Zelo me je zaskrbelo in sem se zelo prestrašila, saj bi mi lahko guma odletela kar na cesti. Onemogočeno mi je bilo potovanje s tem avtomobilom. Znanec mehanik mi je povedal, da je poškodovan zadnji most, in da bo popravilo stalo okoli 500 evrov. Tako sem začela raziskovati, kaj lahko naredim, saj denarja za popravilo nimam, avto pa seveda ni v voznem stanju oz. lahko se vozim sama. V njegovi servisni knjigi sem naletela tudi na delovni nalog iz leta 2011, na katerem je pisalo: kontrola zadnjega mosta – poka. Ker nisem vedela, kaj to pomeni, sem poklicala servis, kjer je avto bil pregledan, in so mi povedali, da to pomeni, da se je že takrat pojavila ta napaka. Ta napaka mi je bila ob prodaji zamolčana, kar se mi ne zdi pravilno, glede na to, da je vedel, da je potrebno popravilo zadnjega mostu.
Sedaj me zanima, ali lahko zahtevam od prodajalca kritje popravila mostu ter povrnitev stroškov mehanika? In kako naj ga o tem obvestim?
Za odgovor se vam lepo zahvaljujem!
Priponke
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Pogodbeno določilo o omejitvi ali izključitvi odgovornosti za napake stvari je nično, če je bila napaka prodajalcu znana, pa o njej ni obvestil kupca, kot tudi tedaj, ko mu je prodajalec to določilo vsilil, ker je izkoristil svoj prevladujoč položaj. V skladu z navedenim boste torej morali dokazati, da je prodajalec za napako vedel. Obenem vas opozarjamo tudi na dejstvo, da po preteku 6 mesecev od prevzema vozila, prodajalec za napake več ne odgovarja.
Predlagamo, da prodajalca obvestite pisno in sicer priporočeno v 8 dneh odkar je bila napaka odkrita.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

DejanMaribor

Spoštovani.

Dekle je zaradi moje odsotnosti kupilo vozilo pri prodajalcu z vozili. Vozilo sta pregledala z očetom in trdili so da je z vozilom vse vredu. Potrebno je bilo menjati samo sprednjo vetrobransko steklo.Naredili so pogodbo videno kupljeno. Ko sem prišel domov sem si vozilo ogledal in ugotovil, da se ne prižgejo kontrolne lučke za abs in airbag (sumim da airbag sploh ni več noter) ter da ne deluje troba. Pri nakupu so zagotavljali, da je vozilo brezhibno. Po 14 dnevih po nakupu mi je po vožnji skozi križišče pokvaril menjalnik in skoraj je prišlo do prometne nesreče. Zanima me ali so to skrite napake na podlagi katerih lahko obvestim prodajalca pisno priporočeno v 8 dnevih glede na to da je pogodba videno-kupljeno?

Lp, Dejan
Default avatar

Barbara166

Pozdravljeni,

glede na ostale odgovore kolikor sem razumela pomeni po načelu vidno-kupljeno potem za celoten avto ne samo za zunanjost? Ker tudi sama imam problem: kupila sem 6 let star avto in po 3 mesecih je šla sklopka avto me je pustil na cedilu. Upam da posledično ni šel tudi vztrajnik ker to potem nanese namesto 300€ ampak 1000€. Poleg tega sem pred enim mesecem menjala roko in je bilo moje življenje ogroženo, ker mi je mehanik rekel da bi mi lahko odletela guma. Poleg tega sem ugotovila da je bil popravljen tudi desni bok ter zamenjan prednji odbijač. Kaj lahko storim v tem primeru tudi glede na to da imam avto že 3 mesece? Ali lahko zahtevam stroške popravila ter del vrnjene kupnine ker mi je bilo zamolčano da je avto odlično ohranjeno in nikoli karambolirano? Ter glede na to da avto nima servisnih listkov niti potrjene knjige ker, naj bi se servisi delali pri reševalni družbi ker je lastnik reševalec ali bi to kaj pomagalo da je bila stvar zamolčana?

Hvala za Vaš odgovor

Lep pozdrav

Barbara
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Pogodbeno določilo o omejitvi ali izključitvi odgovornosti za napake stvari je nično, če je bila napaka prodajalcu znana, pa o njej ni obvestil kupca, kot tudi tedaj, ko mu je prodajalec to določilo vsilil, ker je izkoristil svoj prevladujoč položaj. Dokazati torej morate, da je prodajalec za napake vedel.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

777

Pozdravljeni


Po kar nekaj prerekovanj smo letos odkrili napako pri poračunu centralnega ogrevanja za kurilno sezono 2012/2013. Naj omenim, da sem lastnica stanovanja dobri dve leti in za seboj imam dve kurilni sezoni.

Prejšnjo kurilno sezono 2011/2012 še nisem živela v omenjenem stanovanju, saj sem pripravljala renovacijo le-tega. Iz tega razloga so bili radiatorji zaprti, kar se je tudi potrdilo z odčitki iz centralnih števcev. Začetno stanje je bilo enako končnemu stanju. Klub temu, da sem plačevala 30 € na mesec, sem imela le 18 € v dobro. Takrat sem odšla na komunalno podjetje, ki je bilo še takrat odgovorno za obračune, vendar so me prepričali, da je z obračunam vse ok, čeprav sem v sebi imela občutek, da nekaj ni vredu. Torej podala sem ustno reklamacijo, ki pa ni bila odobrena.

Tako je nastopila naslednja kurilna sezona 2012/2013, katero so imele po novem preko Javne službe. Julija 2013 sem prejela poračun omenjene kurilne sezone, kjer so izračunali, da bi morala doplačati še 63 €. Ponovno so se mi okoliščine zdele sumljive, glede na majhen del porabljene toplotne energije. Zato sem pričela raziskovati. Po prerekovanjih so Javne službe izdelale nov poračun, kjer bi naj še vedno dolgovala, tokrat 55 €. Še vedno se nisem strinjala s poračunom, kjer sem po nadaljnih prerekovanjih le dosegla svoje in ugotovili smo: da se za to stanovanje obračunava napačna dimenzija dvižnih vodov. Obračunana poraba cevi nižjih dimenzij je bila celo višja kot dvižnih vodov večjih dimenzij. Na koncu so pripravili še tretji popravek obračuna, kjer je izračun pokazal 53 € meni v dobro. To kurilno sezono sem po dolgi bitki le dobila in odkrila skrito napako obračunanih dimenzij dvižnega voda.

Sedaj vem, da je obračun dvižnih vodov napačen tudi iz prejšnje kurilne sezone 2011/2012. Kakšne možnosti imam, da dejansko dosežem nov poračun za kurilno sezono 2011/2012? Res, da je preteklo že dobro leto dni od še vedno spornega poračuna 2011/2012, vendar bi dokazovala napako na podlagi letošnjih poračunov kurilne sezone 2012/2013?

Hvala in lepo pozdravljeni
Sanja