Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Do katerega leta se plačuje preživnina otroku?

Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,
sodišče otroka predodeli v varstvo in vzgojo drugemu od staršev le v primerih, če tisti od staršev, pri katerem otrok živi, onemogoča stike med otrokom in drugim od staršev in stikov ni mogoče izvrševati niti ob strokovni pomoči centra za socialno delo oziroma, če je to v otrokovo korist. Izguba službe sama kot taka ni razlog za predodelitev otroka.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

sivabela

Spoštovani,

v zakonu sem z moškim, ki ima 11 let starega sina. Mož je brez prihodkov, sicer s statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca. Zanima me, je res, da moram jaz kot žena plačevati za njegovega otroka v primeru, da mož ne plačuje, ker nima prihodkov? Lp
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Zakonec ali zunajzakonski partner sta v skladu s prvim odstavkom 127. člena ZZZDR dolžna preživljati mladoletnega otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, ki živi z njima, razen če je otroka sposoben preživljati ta ali drugi od staršev. Navedeno torej ne zajema plačevanje preživnine.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

študentka L

Spoštovani,
Sem stara 22 let in se šolam izredno a nisem zaposlena, ker so se moji ločili in mi verbalno obljubili da bom preskrbljena in naj nadaljujem študij na sodišču nisem zahtevala sklenitve sporazuma sedaj sem ostala brez pomoči zanima me ali lahko od očeta zahtevam preživnino saj ima največ premoženja in je bil dolžan skrbeti zame glede na prej povedano da se šolam izredno in je šolnina okrog 2000 evrov ?
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

tudi, če se šolate izredno, ste do preživnine upravičeni. Obrnite se tudi na pristojni CSD.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Brigiita441

Ali je zavezanec za plačevanje preživnine dolžan plačevati preživnino za svojega otroka v primeru, da je ta že četrtič vpisan na fakulteto - vsako leto se na novo vpiše v prvi letnik, vpisuje se na različne fakultete, vmes je bil vpisal tudi izredno? Skratka vpisuje se toliko, da ima status, svojih študijskih obveznosti pa ne opravlja. Kvečjemu morda naredi izpit ali dva.

Hvala, Brigita441
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

v zadnjem času se pojavljajo sodne odločbe, ki zapolnjujejo pravni standard rednega šolanja in določajo, da takšno početje, kot ga opisujete ,temu standardu ne zadostuje, kar posledično pomeni, da se starša odveže plačevanja preživnine.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

tejča1

Spoštovani,

s koncem tega meseca bo hči izgubila status študenta. Kje in kako z bivšim možem urejava preživnino, ki je po novem ne bo več dolžan plačevat.

Hvala.
Default avatar

loli5

Spoštovani,

s koncem tega meseca bo hči izgubila status študenta. Kje in kako z bivšim možem urejava preživnino, ki je po novem ne bo več dolžan plačevat.

Hvala.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Pristojnemu CSD sporočite, da so zaradi prenehanja šolanja vaše hčere izpolnjeni pogoji za prenehanje plačevanja preživnine, tam pa vam bodo dali nadaljnje informacije.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V kolikor obstaja sklep sodišča, da se mora preživnina nakazovati na TRR matere, tega ne morete kar samovoljno spremeniti. Tožbo za znižanje preživnine morate vložiti pred Okrožnim sodiščem.
Svetujemo vam, da v tožbi na znižanje preživnine zahtevate, naj se preživnina nakazuje na hčerin TRR.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

vvvvvvvv

Imam sledeče vprašanje. Star sem 22 let in imam status absolventa, septembra 2016 bom diplomiral in si po vsej verjetnosti vpisal naprej (zaradi statusa študenta). Pri starših več ne živim in sem začasno prijavljen pri punci (19let) in živima pri njeni babici, ki je lastnica stanovanja. Imama 10 mescev starega otroka. Punca prejema socialno pomoč, otroški dodatek in starševski dodatek. Je brezposelna in v lastni nima nobene nepremičnine ali premičnine (niti jaz). Jaz prejemam državno štipendijo, se redno šolam in zdaj sem začel delati preko študenta. Moja starša sta oba zaposlena (za določen čas) v lasti imata hišo.
Ali sta mi dolžna plačevati preživnino, da lahko prejemam pravice iz javnih sredstev (pravico do polnega kritja obveznega in osnovnega zdravstvenega zavarovanja, starševski dodatek, otroški dodatek, denarno pomoč, štipendijo in znižanje plačila za vrtec). Za notarja se starša ne strinjata.

Hvala za odgovore.

l.p T
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 3. odstavku 123. člena določa, da so otroka, ki je sklenil zakonsko zvezo ali živi v zunajzakonski skupnosti, starši dolžni preživljati le, če ga ne more preživljati zakonec ali zunajzakonski partner.
Ta pogoj je v vašem primeru izpolnjen.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Pia123

Pozdravljeni,

Sem studentka stara 21 let. Studij bom nadaljevala izredno, a bom vseeno imela status studenta.
Zanima me, ce mi mora oce placevati prezivnino samo ce sem redno vpisana ali to velja tudi za izredne studente s statusom?

Najlepsa hvala in lep pozdrav,
Pia
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Starši so dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj. Če se otrok redno šola, pa tudi če se redno šola vpisan na izredni študij, so ga starši dolžni preživljati tudi po polnoletnosti, vendar največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti.
Besedica redno ni vezana na redni/izredni študij, temveč pomeni, da morate redno izpolnjevati svoje študijske obveznosti. Npr. kdor v študijskem letu ne opravi nobenega izpita, potem svojih študijskih obveznosti očitno ne izpolnjuje redno in mu preživnina ne pripada.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

mbened10

Mož ima nezakonsko hči,ki bo letos dopolnila 24 let,skupaj pa imava dva otroka.Preživnino plačuje redno. Z njo nima osebnih stikov,si pa preko sms-ov voščita ob praznikih...vedno prvi korak naredi moj mož. Če jo kliče,se ne javi,ampak mu kasneje pošlje sms z opravičilom. Po zadnjih informacijah naj bi obiskovala študij ekonomije. Kako bi mož lahko prišel do informmacije,če hči še študira oz. ali bo obveščen,kdaj lahko preneha plačevati preživnino.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Če se otrok redno šola, pa tudi če se redno šola vpisan na izredni študij, so ga starši dolžni preživljati tudi po polnoletnosti, vendar največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti. V kolikor oče ne verjame ali hči zares študira ali ne naj se o tem pozanima na faksu.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.