Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

najem poslovnih prostorv - register pogodb

Default avatar

magrateja

Pozdravljeni,
zanima me ali je še vedno potrebno predložiti pogodbo za najem poslovnih prostorov občini, vem da je to urejal Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih iz leta 1974, ne najdem pa podatka ali je določilo še veljavno in predvsem ali se v praksi še izvaja.
Hvala za odgovor.
Default avatar

EvaStropnik

Pozdravljeni,
medtem ko je spremenjen Stanovanjski zakon leta 2008 odpravil obveznost registracije najemnih pogodb za stanovanja, ostaja ta obveznost v skladu z Zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ki še zmeraj velja) v veljavi za najemne pogodbe, ki so sklenjene za poslovni prostor. Tako morata najemodajalec in najemnik občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve, predložiti pisno najemno pogodbo zaradi evidence v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Aneks in odpoved pogodbe se pri občinskem upravnem organu ne evidentirata. V ta namen je potrebno izpolniti vlogo, ki jo dobite na občini in priložiti tri izvode najemne pogodbe, kopijo dokazila o lastništvu in soglasje morebitnega solastnika.

Lep pozdrav!
***********************************
EVA STROPNIK, univ. dipl. prav.,
Geovin, geodetske storitve in pravno svetovanje,
V. Stropnik s.p.,

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc