Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

SOCIALNA POMOČ IN VRAČILO

Default avatar

aleks 2

Spoštovani, pozdrav

Zanima me vprašanje glede vračila oprostitve plačila institucionalnega varstva.

Nekaj zadnjih let sem bil skrbnik osebe, ki je v letu 2016 umrla. Oseba je bila
opravilno nesposobna in je živela v Domu starejših občanov. Prihodki osebe so
bili pokojnina (po umrlem očetu in/ali materi, tega ne vem natančno) in dodatek
za pomoč in postrežbo. Ko je oskrbnina za bivanje v domu presegla njegovo pokojnino,
sem kot njegov skrbnik plačeval razliko iz njegovega denarnega premoženja, ki ga
je podedoval po materi. Ko je navedenih sredstev zmanjkalo, sem kot skrbnik na CDS
podal vlogo za oprostitev plačila institucionalnega varstva, ki je bila z odločbo
ugodno rešena, razliko pa je zagotavljala mestna občina. Socialni delavki na CSD,
kot tudi v Domu sta mi takrat zagotovili, da te razlike kasneje ne bo potrebno
vračati, saj bi v nasprotnem primeru verjetno ža takrat drugače ukrepal.

Sedaj, ob priliki ureditve dokumentov po smrti osebe pa mi je uslužbenka na UE
posredovala informacijo, da je mestna občina v smrtovnici podala zahtevo po terjatvi
glede vračila. Zanima me torej, ali bo potrebno ta sredstva vrniti in če, katera
določba katerega zakona ali podzakonskega akta to določa in zakaj to ni navedeno
v odločbi CSD.

Oseba po smrti matere ni imela ožjih sorodnikov ali družinskih članov, ni imela
bratov ali sester, ni imela zakonskega partnerja in ni imela otrok. Moje sorodstveno
razmerje do umrle osebe pa je bil bratranec po njegovi in mojo materi.

Za vaš odgovor se vam vnaprej najlepše zahvaljujem.

lep pozdrav
aleks
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Vaša vprašanja so urejena v Zakonu o dedovanju, Zakonu o socialnem varstvu ter Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu pa določa 128. člen Zakona o dedovanju.
Predlagamo vam, da se obrnete na pristojni CSD, ki vam bo znal podati konkretne informacije glede na vaš konkreten primer, saj razpolagajo z vso potrebno dokumentacijo.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Matjaz321

Spostovani, ponca je dobro leto dnibprejemala socialno pomoc, nato je dobipa.zaposlitev , vendar samo za en mesec. V izogib vracilu je nemudoma obvestila , nakar so ji poslali novo odlocbo da dobi neko nagrado.... sedaj ko ni vec zaposlena .. saj je bila pogodba samo za en mesec, zahtevajo vracilo te nagrade... kako je to.mozno? Ni oddala.vloge za.to nagrado, niti ni prosila zanjo, sedaj pa jo naj vraca? Hvala za odgovore.. lp. Matjaz
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Za odgovor na vaše vprašanje nimamo dovolj podatkov, saj bi bil nujen vpogled v odločbo CSD.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.