Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Zaposlitev za določen čas in porodniška, bolniška

Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

izračun lahko pridobite le na CSD.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

marjeticaa

pozdravljeni, konec oktobra mi potece pogodba z zaposlitvi za dolocen cas 6 mesecev. pogodbe mi ne bodo podaljsali, ker se enota nase trgovine zdruzuje z drugo in bo ta zaprta. ker bom takrat se vedno na bolniski o kateri bo ze odlocala komisija, me zanima kako je s potekom delovnega razmerja in kaj mi pravzaprav sploh pripada. ne smem pozabiti pripomniti, da sem na bolniski zaradi izgorelosti in konstantnega mobinga s strani nadrejenega sefa.
ali mi po 6 mesecih pripada tudi odpravnina?

hvala za odgovor
Default avatar

alexia11111

Pozdravljeni.

Zaposlena sem od 01.05.2015. Pogodbo imam do 31.12.2015. Noseča sem 6 tednov. Če grem na bolniško do konca nosecnosti in mi pogodba vmes poteče ali prejemam bolniško nadomestilo do konca nosecnosti ali se moram vmes prijaviti na zavod za zaposlovanje? Ali mi je delodajalec v tem primeru,ko sem na daljsi bolniški zaradi nosecnosti dolžan podaljšati pogodbo.?

LP,Alex
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Pravico do nadomestila imajo tiste osebe, ki so v delovnem razmerju in tiste, ki so bile zavarovane po ZSDP-1 najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila. Ker iz vašega primera sklepam, da pred 1.5.2015 niste bili zaposleni drugje, vam pripada le pravica do starševskega dodatka, ki znaša 252.04 evrov mesečno (več o tem si lahko preberete na spodnji povezavi : http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podr ... i_dodatek/). V primeru, da boste še na bolniški v trenutku prenehanja pogodbe o zaposlitvi vam pripada nadomestilo plače še za največ 30 dni po prenehanju delovnega razmerja. Delodajalec vam v primeru bolniške zaradi nosečnosti ni dolžan podaljšati pogodbe, zato vam predlagamo, da se po prenehanju delovnega razmerja prijavite na zavod za zaposlovanje.

Lepo pozdravljeni!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Če vam med začasno zadržanostjo od dela preneha delovno razmerje, vam pripada nadomestilo plače še za največ 30 dni po prenehanju delovnega razmerja (več o začasni zadržanosti od dela si lahko preberete na spletnih straneh ZZZS).
Novi zakon določa, da delavcu, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas pripada pravica do odpravnine (več si lahko preberete v 79.členu ZDR). Če ste delovno razmerje torej sklenili po 12.04.2013 potem lahko zahtevate odpravnino.
Delodajalec vam mora na delovnem mestu zagotoviti varstvo pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem sicer lahko podate izredno odpoved delovnega razmerja, v primeru, da mobing vsebuje vse znake kaznivega dejanja pa imate na voljo še odškodninsko tožbo.

Lepo pozdravljeni!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Enamiska

Pozdravljeni! Bila sem zaposlena od 6.5.2013 do 31.8.2015. Potem mi je pogodba potekla in sem 3 mesece dobivala denarno nadomestilo od zavoda, naprej pa denarno socialno pomoč do 1.4.2015,ko sem se zopet zaposlila pri istem delodajalcu kot prej. 21.11 2015 bi se mi zacela porodniska, vendar bom konec oktobta zaradi nosečnosti spet ostala brez pogodbe, zato me zanima, ce bom, v primeru,da izkoristim do nastopa porodniske izkoristila se 30 dni bolniskega staleza na zzzs, lahko vseeno pricela s porodnisko 21.11? In pa za tiste mesece,ko sem imela denarno socialno pomoč-se za izracun porodniske steje minimalna plača?

Hvala za odgovor in lp!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Zavarovancu, ki mu je med trajanjem zadržanosti od dela prenehalo delovno razmerje, pripada nadomestilo plače še za največ 30 dni začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega razmerja.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Mam(1)ka

Spoštovani,
zanima me sledeče. Dobila sem zaposlitev za določen čas 6 mesecev. Pogodba mi izteče 30.9., 27.10. pa imam rok poroda. Če prav razumem, se mi porodniški stalež začne na dan 30.9., ravno na zadnji dan pogodbe. Bom upravičena do porodniške? Kaj v tem primeru storiti, da bi lahko prejemala porodniško? Je sploh to mogoče? Mi sploh kaj priprada, glede na to, da bom zaposlena samo 6 mesecev in ne 12? Hvala!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih določa, da imajo pravico do nadomestila tiste osebe, ki so bile zavarovane po tem zakonu dan pred nastopom porodniške (torej morate biti dan pred nastopom zaposleni) IN osebe, ki so bile zavarovane po tem zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

bolhica88

Pozdravljeni,
zanima me kaj sledi, če pred porodniško nastopim z bolniško in me delodajalec zaradi tega odpusti. Ali mi potem vseeno pripada porodniška?? Mi ne slučajno propade?
Ali me lahko delodajalec odpusti, če grem v bolniško pred porodniškim dopustom?
Hvala za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V primeru, da ste zaposleni za določen čas, vam pogodba o zaposlitvi preneha s potekom časa za katerega je bila sklenjena. Pred tem vam delodajalec ne more odpovedati pogodbe o zaposlitvi, saj Zakon o delovnih razmerjih v 1. odstavku 115. člena določa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti ter delavki, ki doji otroka do enega leta starosti, in staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta.
V kolikor bi vam delodajalec kljub temu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ga pisno opozorite na nezakonito ravnanje. V kolikor kljub pisnemu opominu ne bo odpravil nepravilnosti v roku 8 dni delodajalca prijavite na Inšpektorat za delo.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

cebela1987

lp

Imam vprašanje....namreč sodelavki je potekla pogodba 29-07-2016........z delodajalko je podpisala sporazum,da bo preostanek sorazmernega dela dopusta koristila o izteka pogodbe. Dne 20.7.2016 se je sodelavka poškodovala na delovnem mestu in koristila bolniško. Sedaj pravi delodajalka, da ji ni dolžna plačati nadomestila zaradi nekoriščenja dopusta in da ji je dopust propadel, ker pač ni krivda na delodajalkini strani, da se dopust ni mogel koristit.
Obe menima, da ji delodajalka mora plačati nadomestilo za nekoriščenje dopusta....saj tudi ni krivda zaposlene da dopusta ni mogla koristiti.

ker imam sama pogodbo za določen čas, in sem v bolniški zaradi rizične nosečnosti, pogodba mi poteče konec leta, delodajalka mi je ne namerava podaljšati.....ostalo pa mi je še 15 dni dopusta za leto 2016.....kako je pa z mojim primerom?
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih v 164. členu določa, da je izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, neveljavna. neveljaven je tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja. V skladu z navedenim je Vrhovno sodišče RS zavzelo stališče, da je delavec upravičen do nadomestila za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja, če ga do izteka pogodbe o zaposlitvi ni mogel izrabiti zaradi objektivnih okoliščin. Ker vaša sodelavka zaradi nepredvidljivega dogodka (poškodbe na delovnem mestu), ni imela možnosti izrabiti pravice do letnega dopusta pred prenehanjem delovnega razmerja, čeprav je bilo to dogovorjeno z delodajalcem, ji nadomestilo za neizrabljen letni dopust vsekakor pripada. O tem mora z delodajalcem skleniti sporazum. Enako je v vašem primeru.
Če vam delodajalec v roku 8 dni po vaši zahtevi za izplačilo nadomestila, le-tega ne izplača, potem morate v nadaljnjih 30 dneh vložiti tožbo pred pristojnim Delovnim in socialnim sodiščem. Roki so zakonsko določeni in se jih je potrebno držati, sicer vaš zahtevek zastara.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Prenehanje delovnega razmerja ne vpliva na višino porodniške. Osnova za posamezno vrsto nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust. Starševsko nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100% osnove.
Po izteku porodniške pa lahko zaprosite za nadomestilo za brezposelnost.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Baduba

Pozdravljeni,
zaposlena sem bila za določen čas (1 leto) do 30.9. 2014. 30.8. 2014 sem nastopila z porodniško. Po izteku porodniške, sem bila 3 mesece upravičena do nadomestila za brezposelnost. Zanima me, ali sem od 8.2017 dalje upravičena do porodniškega nadomestila na osnovi omenjenih prejemkov?

Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujem.
Lp
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih določa, da imajo pravico do nadomestila tiste osebe, ki so bile zavarovane po tem zakonu dan pred nastopom porodniške (torej morate biti dan pred nastopom zaposleni) IN tudi osebe, ki so bile zavarovane po tem zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila.
Za več informacij se obrnite na pristojni CSD.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

M81

Pozdravljeni,
Imela sem pogodbo za določen čas do 05.02.2017.
V januarju sem imela 5 dni bolniške, za kar sem prinesla bolniški list. Od 1. 2 naprej bi morala imeti bolniško zaradi operacije. Ker pa mi je ostal lanski dopust in 3 dni letošnjega so mi namesto bolniške pisali 10 dni dopusta. Torej niso mi priznali 10 dni bolniške, ker oni ne izplačujejo neizrabljenega dopusta.
Ali je prišlo do kršitve mojega delodajalca?
Bi mi delodajalec moral izplačati neizkoriščen dopust?
Prosim vas za odgovor.
Hvala, lp
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Zakon določa, da je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. V primeru prenehanja delovnega razmerja se lahko delavec in delodajalec na podlagi 164. člena ZDR dogovorita, da se delavcu za neizrabljen letni dopust izplača denarno nadomestilo.
V primeru prenehanja delovnega razmerja, ste torej vsekakor bili upravičeni do dogovora o izplačilu denarnega nadomestila. Delodajalec brez vašega soglasja ni imel podalage za obračun bolniške namesto dopusta.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Eminaaa

Pozdravljeni. Pogodbo sem imela do 31.8 pred potekom pogodbe sem ugotovila da sem noseca in povedala delodajalcu. Rekli so mi da mi bojo zdej podaljsevali pogodbo iz meseca v mesec, ce bi prislo do bolniske pac da nimajo nic z mano. Zanima me ali lahko to naredijo in kolk casa to lahko dela in ce bom dobila odpoved pred nastopom porodniske in kocala na zavodu ali se bo to upostevalo in bom imela pravico do porodniske? Hvala in lp
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Najprej pojasnjujemo, da Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih določa, da imajo pravico do nadomestila tiste osebe, ki so bile zavarovane po tem zakonu dan pred nastopom porodniške IN tudi osebe, ki so bile zavarovane po tem zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila. Nadomestilo vam torej pripada, če ste zaposleni en dan pred nastopom porodniške IN v primeru, če ste bili v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem porodniške zaposleni vsaj 12 mesecev.

Če vam bo delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi vam bo nadomestilo pripadalo le, če ste bili v zadnjih 3 letih zaposleni najmanj 12 mesecev.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo (če je delo na različnih delovnih mestih, torej delavec ne opravlja istega dela, se pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko sklene tudi po poteku dveh let), katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa zakon, ter v naslednjih primerih:
- nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
- zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje kot ga določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, in dovoljenje za sezonsko delo, kot ga določa zakon, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev, razen kadar je enotno dovoljenje izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
- poslovodno osebo ali prokurista,
- vodilnega delavca,
- voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
- projektno delo, a le pod določenimi pogoji.
Le v teh primerih je lahko pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas več kot dve leti.
Posledica pogodbe za določen čas, ki je sklenjena v nasprotju z zakonom je transformacija pogodbe v pogodbo za nedoločen čas. S tožbo lahko dosežete, da se vaša pogodba transformira v pogodbo za nedoločen čas.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.