Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Skupno lastništvo stanovanja

Default avatar

Kamelia

Lepo pozdravljeni,

S partnerjem, s katerim živiva v izvenzakonski zvezi, kupujeva stanovanje. Ke je partner po pokojni mami podedoval denar, bo približno 16% denarja od skupne vrednosti stanovanja dal kot polog za kredit, preostanek kredita pa bova vzela vsak polovico pri isti banki. Zanima me, ali bom jaz potem postala 42% lastnica nepremičnine, partner pa 58% lastnik, ali se da dogovoriti tudi tako, da se navede njegov vložek pri najemu skupnega kredita, meni pa se temu primerno preračuna višina anuitete, da postaneva oba 50% lastnika ?

Zelo vam bom hvaležna za vaš odgovor.
Default avatar

helenap

Kako bosta s partnerjem določila višino deleža na skupnem stanovanju je stvar dogovora.

Možni sta obe varianti, t.j.

1. da se dogovorita, da je partnerjev delež na stanovanju večji zaradi vložka "podedovanega denarja" (ki sicer spada v posebno premoženje vašega partnerja)

ali

2. da imata enaka deleža na stanovanju, tako da njegov vložek podedovanega denarja ovrednotite z ustrezno višjo anuiteto za stanovanje na vaši strani.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc