Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

ostavinska rapsrava

Default avatar

1trobenitica

Na Hrvaškem je bila raprava o dedovanju za umrlimi starši,ki se je nisem mogla udeležiti.Sedaj je prišla odlođba sodišča iz katerega je razvidno da sestre zahtevajo, 9 let potem ko se je mama preselila k drugi sestri,ni pa odnesla svojega pohištva,to pohištvo,belo tehniko in drugo.
Zanima me po katerem zakonu sem jaz bila dolžna hraniti to pohištvo,belo teh.drugo,vglavnem stare in hudo obrabljene predmete.Ker sem potrebovala svoje prostore, sem mogla večino stvari dati na odpad,saj takrat se sestre niso zanimale za pohišvo. V pritožbi na odlođbo, bom to napisla,a če to sodišće ne bo hotelo upoštevati,kaj mi je narediti.
Zanima me tudi ali jaz lahko zahtevam najemnino za zasedane prostore,za 9 let.
Hvala za odgovor.
Default avatar

helenap

Ne morem vam podati odgovora, ker gre za zapuščinsko zadevo, ki se je vodila pred sodiščem
na Hrvaškem.

Vsekakor pa vam svetujem, da vložite pritožbo in podrobno pojasnite, da navedenih starih predmetov nimate več in kaj ste z njimi naredili.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc