Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik

PRITOŽBA

Default avatar
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri centru za socialno delo, ki je to odločbo izdal.

Mi lahko poveste, kam naj pošljem pisno pritožbo- na ministrstvo ali na CSD???
Default avatar
Pritožbo se vloži na CSD, ki je izdal odločbo.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc