Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Vračilo vlaganj v telekom. omrežje

Default avatar

Milkica

Spoštovani,

imam vprašanje glede vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje in sicer na naslov hiše katera je naša last je prišlo obvestilo, da je že pokojni lastnik te hiše upravičen do določenega zneska in da morajo pravni nasledniki dostavili dokazila in št. bančnega računa za nakazilo.

Ali je to mišljeno pravni nasledniki, da so to dediči pokojnega ali tudi novi lastniki hiše (v obrazcu so opredeljeni samo dediči).

Namreč ta znesek naj bi dobil že umrli, hišo pa smo kupili od dveh njegovih dedičev.

Prosimo za pomoč kako in kaj je s tem in kakšne pravice imamo mi kot novi lastniki ?

Vnaprej hvala za odgovor in lep pozdrav.
Default avatar

helenap

Pošto - obvestilo pošljite dedičem, saj so oni upravičenci po pokojnem lastniku.
Zato so tudi opredeljeni v obvestilu.

Vlaganja je opravil pokojni lastnik, ne pa hiša kot taka - zato vam kot novim lastnikom
iz tega naslova ne gredo nikakršne pravice.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc