Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Pogodba

Default avatar

Rebeca

Pozdravljeni.
Z fantom sva si začela opremljati stanovanje v zgornji etaži hiše njegovih staršev, prispevala sva tudi k novi fasadi.
Vedela sva, da imata starša kredit, vendar si nisva niti približno mislila, da je znesek tako velik, kot se je sedaj pokazalo.
Njegova mati nama je ves čas zatrjevala, da kredit ni hipotekarni, kar pa ni bilo res. Zanima me ali obstaja kakšna pogodba, ki nama bi zagotovila povrnitev stroškov, kar bi vložila v hišo, če se zgodi, da bi se kaj zapletlo pri odplačevanju hipotekarnega dolga in bi se hiša začela prodajati (iz strani banke ali staršev).
V primeru, da se začnejo težave z odplačevanjem, midva pa sva prijavljena na njihov naslov ali se lahko zgodi, da bi dolg padel na naju, kljub temu, da nimava z kreditom nič.

Za vaš odgovor se vam lepo zahvaljujem in vas pozdravljam.
Default avatar

helenap

1. Dolg staršev vašega fanta ne more bremeniti vas, niti vašega fanta.

2. Povračilo vlaganj v stanovanjski objekt lahko zahtevate samo od lastnika objekta - t.j. od staršev vašega fanta.
Zato bi bilo dobro, da vlaganja beležite in shranjujete račune.
Lahko pa sklenete sporazum s starši fanta, v katerem vama priznajo vlaganja v stan. objekt in dovolijo dosmrtno brezplačno pravico bivanja v stanovanju. Navedeno pravico pa vknjižite v zemljiško knjigo - v takem primeru vas ne bo nihče ven metal, tudi če bi šla hiša v prodajo.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc