Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik • Petra Tušar, odvetnica

Podaljšanje porodniškega dopusta

Default avatar

tanjamami

Pozdravljeni!
Potrebujem nasvet! Čez en mesec mi izteče porodniški dopust. S sinom hodiva v razvojno ambulanto in delovno terapijo. Po predlogu specialista sem vložila vlogo za podaljsanje porodniškega dopusta. Prosnja je bila zavrnjena. V odločbi sem zasledila da mi ne pripada po 14. in 39. členu ZSDP. 14. člena ne najdem nikjer, 39. mi pa ni ravno jasen.
Želela bi se pritožiti. Kako naj to izvedem?

Lp, Tanja
Default avatar

helenap

1. Vsebina členov:

14. člen
(pravica do starševskega dopusta)

Starši ali druge osebe imajo pravico do starševskega dopusta, če
so zavarovanci po tem zakonu.


39. člen
(pravica do starševskega nadomestila)

Pravico do starševskega nadomestila imajo tiste
osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile
zavarovane po tem zakonu pred dnevom nastopa posamezne vrste
starševskega dopusta.

Pravico do starševskega nadomestila imajo tudi osebe, ki nimajo
pravice do starševskega dopusta, če so bile zavarovane po tem
zakonu najmanj dvanajst mesecev v zadnjih treh letih pred
uveljavljanjem pravice do starševskega nadomestila.

Enemu od staršev, ki mu je bila priznana pravica iz prejšnjega
odstavka, ne more biti naknadno priznana pravica do starševskega
dopusta za istega otroka.

Pravica do starševskega nadomestila po tem zakonu izključuje
prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo
zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti
ter plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim
delovnim časom zaradi starševstva in prejemanje delnega plačila
za izgubljeni dohodek po tem zakonu.


2. V odločbi, po navadi je to na koncu, piše kam se lahko pritožite in rok za pritožbo.

3. Glede na vsebino 39. člena je lahko več razlogov zakaj vam ni bila priznana pravica do podaljšanja por. dopusta. Ker ne poznam vaše zadeve in podatkov, vam žal ne morem pomagati.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar