Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

ali sem upravičen

Default avatar

delavec in pravice

Pozdravljeni,
preden stopim do našega nadrejenega v službi ker menim, da se mi godi krivica vas iskreno prosim, da mi odgovorite na naslednje:
zaposlen sem za nedoločen čas in že veliko let na istem delovnem mestu v istem kolektivu. Moje delo je večkrat na mesec tudi ob sobotah in nedeljah, za ta dneva mi ni priznana malica, niti prevozni stroški, niti nadure.
Ali razmišljam pravilno, da bi mi morala biti priznana malica in potni stroški? Za nadure pa mi ni več jasno, saj jih imam toliko, da bi bil lahko doma več kot mesec in pol. Koliko nadur pa se lahko priznava pri obračunu.
Vljudno prosim za odgovor.
Default avatar

helenap

1. Nadurno delo lahko traja največ 8 ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto.
S pisnim soglasjem delavca lahko nadurno delo traja največ 230 ur letno.

2. Nadurno delo mora biti plačano.
Urna postavka za delo ob sobotah, nedeljah, praznikih (-če je vaš delovni čas od ponedeljka do petka) je tudi višja od običajne.
Prav tako vam mora biti priznana malica in potni stroški za dodatne dneve dela.

3. Če imate preveč nadur, se z delodajalcem dogovorite, da vam jih delno izplača, delno pa jih koristite kot proste ure / dneve.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc