Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

izvržba z zavarovanjem

Default avatar

en

Do 1,7 2009 sem redno plačeval preživnino,kljub temu je partneka predlagala izvršbo.Ker sem redno plačeval,je sodišče čakalo 3 mesece da so imeli pravno podlago za izvršbo.Zdaj so mi vzeli vsoto celoletne preživnine!Zanima me ali ostane denar na mojem računu,pa da nimam dostopa do njega,ali je bil dan partnerkiBojim se podvajanja plačevanja,ker imam mali dohodek!Zanima me ali je denar vzet od prejemka ki ga dobim na borzi ali iz mojega TR,Decembra grem v pokoj,kako je potem z izvršbo?
Hvala za odgovor!
Default avatar

helenap

Če ste redno plačevali preživnino, bi morali podati ugovor zoper sklep o izvršbi in predložiti
dokazila o plačilu. V tem primeru ne bi prišlo do izvršbe za zneske preživnine, ki so bili že
plačani.

Pri svoji banki se pozanimajte, kaj je bilo z zarubljenim zneskom poravnano.

Ko boste prejemali pokojnino, je le-ta tudi lahko predmet izvršbe.

Svetujem vam, da z bivšo partnerko uskladita kaj je bilo poravnano z izvršbo
in da preživnino redno plačujete.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc