Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

izobrazba in napredovanje

Default avatar

PRINCESKA

Pozdravljeni

Trenutno sem na porodniškem dopustu. V tem času sem diplomirala in si pridobila visokošolsko izobrazbo. Zaposlena sem v zelo uspešnem farmacevtskem podjetju, in sicer kot navadna delavka (1 tarifni razred). Zanima me ,kakšne pravice imam glede napredovanja na boljše delovno mesto oz. kakšno nalogo ima delodajalec pri mojem napredovanju, oz. v katero delo kot po stopnji je najnižje na lestvici, katerega lahko opravljam s to izobrazbo.

Trenutno sem zaposlena za določen čas, ko se vrnem v službo podpišem pogodbo za nedoločen čas. Koliko časa me imajo pravico zadrževati na sedanjem delovnem mestu?
Naj povem, da sem bila od nadrejene že opozorjena, da če bom "primahala " z diplomo po porodniški, naj ne pričakujem ničesar. Kaj mi je z naredit v tem primeru? Kaj lahko zahtevam?

Sem oseba, ki me ni sram opravljat nobenega dela. Zame je delo delo. Gre se mi zato, ker če se le da mi nadrejena meče polena pod noge.

Hvala na odgovoru

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc