Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

inventura

Default avatar

qwa

Spoštovani,
zanima me kakšne so naloge in odgovornosti predsednika inventurne komisije, kdo ga določi, ali določeni to lahko zavrne oziroma ali mora pisno potrditi privolitev za sprejem te funkcije?
Po končanem popisu ali predsednik podpiše samo popisne liste (skupaj s člani komisij) in je njegovo delo zaključeno ali se njegovo delo nadaljuje tudi pri usklajevanju stanja ?
Hvala za odgovor
Default avatar

helenap

Ker je vaše vprašanje zelo splošno, vam natančnejšega odgovora žal ne morem podati.

Ne poznam zakona, ki bi na splošno določal pristojnosti predsednika inventurne komisije.
Morda bi takšna določila lahko našli v internih aktih vašega delodajalca.

Naloga in odgovornost predsednika inventurne komisije je, da opravlja inventuro ter da
skrbi in nadzira, da je inventura opravljena korektno tudi s strani drugih članov komisije.
Pri opravljanju inventure se morajo predmeti/stvari/blago pravilno prešteti in popisati.

Misim, da ne morete zavrniti, če vas delodajalc določi za člana ali predsednika inventurne komisije. Saj so inventure nekaj povsem običajnega, sploh v trgovinski dejavnosti.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc