Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

delitev hiše

Default avatar

mariela

Spoštovani,
prosim za odgovor v sledeči zadevi: brat je pred leti od pokojne tete v dar prejel zazidljivo parcelo. Parcelo je prepisal nase, kasneje je na njej skupaj z izvenzakonsko partnerico zgradil hišo, ki pa ni bila nikoli vpisana v zemljiško knjigo. Hišo sta zgradila skupaj in sorazmerno vlagala tako v dokumetnacijo, kot v gradnjo, vendar sta se pred leti razšla. Gradbeno dovoljenje je izdano na brata, za gradnjo sta oba plačevala kredit. Ker je brat izgubil stike z bivšo partnerko, otrok nista imela, sprašujem kdo je dejansko lastnik in kako je z vpisom hiše v zemljiško knjigo. V primeru, da se partnerica dejansko pojavi in želi izplačilo, kako se določa višina. Hiša je bila od njenega odhoda prenovljena in adaptirana.
Hvala in lep pozdrav.
Default avatar

helenap

1. Lastnik parcele in hiše je vaš brat, ki je tudi vpisan v zemljiško knjigo.

2. Bivša partnerka bi lahko zahtevala povračilo vlaganj ali lastniški delež na parceli, kjer stoji hiša (pri čemer bi bil delež vašega brata večji od njenega, ker je parcelo dobil v dar, tudi če bi se ugotovilo, da sta enako prispevala h gradnji hiše).
Niste navedli, koliko časa je že od njunega razhoda, kar je pomembno glede morebitnega zastaranja zahtevka bivše partnerke.

3. Glede vrisa hiše oz. vpisa v zemljiško knjigo se obrnite na geometra.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc