Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

službeno potovanje po porodniškem dopustu

Default avatar

Petraptm

Spoštovani!

Verjetno me po izteku porodniškega dopusta čaka 6-dnevno službeno potovanje. Zanima me, če imam po zakonu pravico, da na tako potovanje ne grem, tudi če ne dojim več? Zanimata me obe možnosti, ker ne vem, če bom takrat še dojila, torej, kako je s tem, če dojim ali če ne dojim več. Hvala za odgovor.

Petra
Default avatar

helenap

Zakon o delovnih razmerjih določa, da ima delavka, ki doji otroka in dela s polnim delovnim časom, pravico do odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno.

Če torej še dojite, vas delodajalec (glede na to, da vam dnevno pripada 1-urni odmor za dojenje) ne more poslati na 6 dnevno službeno potovanje.

Poleg navedenega pa Zakon o delovnih razmerjih tudi določa, da se delavcu, ki neguje otroka, starega do 3 let, lahko naloži opravljanje nadurnega dela samo po njegovem predhodnem pisnem soglasju.

Če bi torej morali na 6 dnevno službeno potovanje, bi to pomenilo "slabšo situacijo",
kot pa morebitno nadurno delo, zato menim, da glede na navedeno določbo zakona,
delodajalec potrebuje vaše soglasje za službeno potovanje.

Ste morda razmišljali, da izkoristili možnost, da delate krajši delovni čas 4 ure dnevno,
kar vam omogoča Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ?
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
Default avatar

Petraptm

Najlepša hvala za odgovor. Zelo ste mi pomagali. Lep pozdrav!

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc