Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Delitev skupnega premoženja

Default avatar

pingvinčica

Pozdravljeni,

s partnerjem sva bila v zunajzakonski skupnosti 9 let, imava 5-letno hčerko in 1-letnega sina. Zdaj se razhajava.
Zanima me sledeče..
Partner je imel (tekom najine zunajzakonske skupnosti) 7 let sklenjeno pogodbo o dosmrtnem preživljanju s svojo babico, ki je bila v domu za ostarele. Predmet te pogodbe je bila hiša. V pogodbi sem napisana tudi jaz, češ, da imam pravico bivanja v hiši.
Babica je decembra lani preminila.
V tej hiši ni živel nihče, sva jo pa s skupnimi napori pospravila, uredila. V času trajanja najine zveze sem bila sama dijak in nato študent (zdaj sem 1 leto pred diplomo).
Vse svoje dohodke (preživnino po svojem očetu 300 €, ki sem jo imela dve leti; Zoisovo štipendijo; starševski dodatek itd.) sem namenila za preživljanje družine. Povečini sem za otroka in gospodinjstvo ves čas skrbela sama, saj je partner obrtnik in je bil večino dneva odsoten.
S hišo smo imeli velike načrte.. risali projekt za novogradnjo/adaptacijo itd..
Morda je pomemben podatek, da je partner vsak mesec plačal za oskrbo babice (po pog. o dosmrtnem preživljanju) nekaj več kot 100 €. Toliko bi zmogla udi sama oz. sem več sto evrov mesečno za najino družino prispevala sama.

Zdaj pa sem z otrokoma ostala sama. Živimo pri mojih starših in svojega stanovanja nimamo.

Kaj lahko storim?
Ali je res, da mi (glede na to, da je bila ta pogodba odplačne narave) pripada polovica hiše?
Kako to lahko zahtevam?
Ali za to potrebujem odvetnika?
Mi lahko kdo malo podrobneje razloži?

Želela bi samo, da bi si skupaj z otrokoma zagotovila lastno stanovanje..

Lp in najlepša hvala
B.
Default avatar

helenap

Skupno premoženje zakoncev /izvenzakonskih partnerjev predstavlja vse premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze.

Na podlagi navedenega bi lahko nepremičnina, pridobljena na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju, predstavljala vajino skupno premoženje.

Navajate, da je v pogodbi zapisana pravica, da v hiši prebivate.
Ali je bila ta pravica vknjižena v zemljiško knjigo?

Za natančnejši odgovor bi potrebovala več informacij glede vajine partnerske skupnosti
in glede sklenjene pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Svetujem vam, da si poiščete pomoč odvetnika/- ce,
saj je zadeva kompleksna in je sami ne boste zmogli rešiti.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc