Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

prijava stalnega bivališča

Default avatar

vnukinja

Vnukinja po ločitvi živi v najemu, kjer ne more prijaviti stalnega bivališča, le začasnega, saj bo v najemu le začasno. Ker prijava stalnega bivališča predstavlja tudi določene stroške z zamenjavo dokumentov, se je obrnila na svojo babico, da bi jo ona za stalno prijavila na svojem naslovu, dokler si trajneje ne reši svojega stanovanjskega statusa, dejansko pa tam ne bi živela. Tukaj pa je nastal problem, saj babičina hčerka, torej teta te vnukinje, ki naj bi postala dedič babičine nepremičnine, ne dovoli te prijave, ker naj bi v primeru babičine smrti vukinja kaj zahtevala od dedinje oz. se je le ta "ne bi mogla znebiti" iz naslova. Kaj takega prvič slišim tudi jaz, zato prosim za pojasnilo, ali je strah dedinje upravičen.
Hvala za vaš odgovor
Default avatar

helenap

Babica lahko vnukinji dovoli prijavo stalnega prebivališča.

Iz tega naslova vnukinja (v kolikor dejansko na tem naslovu ne bi prebivala in ne bi imela sklenjene ustrezne najemne ali druge pogodbe) nima nikakršnih pravic.

Prijava stalnega prebivališča ne daje pravice do dedovanja.

Da se babičino hčerko pomiri, je možno skleniti nek pisni dogovor med babico in vnukinjo,
v katerem se zapiše, da se bo vnukinja prijavila na naslovu babice in da
tam ne bo prebivala in da iz naslova prijave prebivališča ne bo terjala nikakršnih pravic.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc