Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik • Petra Tušar, odvetnica

prijava stalnega bivališča

Default avatar
Vnukinja po ločitvi živi v najemu, kjer ne more prijaviti stalnega bivališča, le začasnega, saj bo v najemu le začasno. Ker prijava stalnega bivališča predstavlja tudi določene stroške z zamenjavo dokumentov, se je obrnila na svojo babico, da bi jo ona za stalno prijavila na svojem naslovu, dokler si trajneje ne reši svojega stanovanjskega statusa, dejansko pa tam ne bi živela. Tukaj pa je nastal problem, saj babičina hčerka, torej teta te vnukinje, ki naj bi postala dedič babičine nepremičnine, ne dovoli te prijave, ker naj bi v primeru babičine smrti vukinja kaj zahtevala od dedinje oz. se je le ta "ne bi mogla znebiti" iz naslova. Kaj takega prvič slišim tudi jaz, zato prosim za pojasnilo, ali je strah dedinje upravičen.
Hvala za vaš odgovor
Default avatar
Babica lahko vnukinji dovoli prijavo stalnega prebivališča.

Iz tega naslova vnukinja (v kolikor dejansko na tem naslovu ne bi prebivala in ne bi imela sklenjene ustrezne najemne ali druge pogodbe) nima nikakršnih pravic.

Prijava stalnega prebivališča ne daje pravice do dedovanja.

Da se babičino hčerko pomiri, je možno skleniti nek pisni dogovor med babico in vnukinjo,
v katerem se zapiše, da se bo vnukinja prijavila na naslovu babice in da
tam ne bo prebivala in da iz naslova prijave prebivališča ne bo terjala nikakršnih pravic.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar