Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

preživnina

Default avatar

en

Imam 560E plače, zanima me koliko mi lahko od te plače vzamejo za preživnino hčerke,sem invalid,zato dodatno ne morem zaslužit!hvala za odgovor
Default avatar

helenap

Preživnina se določi na podlagi potreb otroka in zmožnosti staršev.

Na določitev preživnine vpliva veliko faktorjev na strani otroka in staršev,
katere presoja sodišče v vsakem primeru posebej.

Ker ste napisali samo višino vaše plače, je zelo težko oceniti.
Pomemben podatek je npr. starost vaše hčerke, premoženjsko stanje
(oz. plača, lastništvo nepremičnine) vaše bivše partnerke in prisotnost morebitnega
novega partnerja.

Pomembno je tudi, če imate v lasti nepremičnino ali plačujete najemnino.

Mislim, da v kolikor živite v lastniškem stanovanju in glede na višino plače manj kot 100 € preživnina ne more znašati.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc