Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

izpodbijanje sporazuma

Default avatar

VanjaFM

Pozdravljeni,
pred 2 letoma sem podpisala ločitveni sporazum. Partner je najel odvetnico, katera je zastopala oba. Ker sem bila takrat zelo pod stresom, sem bivšemu in odvetnici vse verjela. Podpisala sem vse in po 20 letih skupnega življenja in 4 otrocih ostala brez vsega. Imela sva dve firmi, nepremičnine in posest, ampak so bili tudi krediti. Seveda pa je bilo vse napisano na bivšega. Ker sta bivši in odvetnica rekla, da krediti presegajo vrednost vseh nepremičnin in da za vrednost firm nimam denarja, da bi najela cenilca, sem podpisala. V tem času, še pred sodnim procesom za dodelitev otrok meni, sem zvedela, da sta ta odvetnica in bivši partnerja tudi osebno. Ker bi rada zvedela, kako opeharjena sem bila, me zanima, če je sploh možno izpodbijat notarsko overjen sporazum in iti v tožbo zaradi premoženja? V bistvu bi res želela, da bi mi en pošten odvetnik stvar razjasnil in mi pošteno povedal, do česa sem bila opravičena in do česa ne. Vem, da sem čakala dolgo, a na prvem mestu sem morala poskrbeti za otroke in njihov nov dom. Hvala za vsako informacijo.
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,

notarski sporazum je s tožbo možno izpodbijati iz razlogov, iz katerih je mogoče izpodbijati vsako pogodbo (npr. ničnost, izpodbojnost zaradi omejene poslovne sposobnosti ali zaradi napak volje, kot npr. zaradi grožnje, zmote, prevare, navideznosti pogodbe).

Razloge je seveda potrebno zatrjevati in nato tudi dokazati. Pri sklepanju sporazuma v notarskem zapisu, notar pazi na zakonitost in pravilnost takšnega sporazuma, poleg tega stranke pred podpisom tudi opozarja na posledice takšnega sporazuma. Zato je najbrže utemeljenost razlogov vprašljiva bistveno bolj, kot v primeru, če pogodba ne bi bila sklenjena v notarskem zapisu.

Pravica tožiti na ugotovitev ničnosti ne ugasne, medtem ko pravica zahtevati razveljavitev pogodbe preneha s pretekom enega leta od dneva, ko je upravičenec zvedel za razlog izpodbojnosti, v vsakem primeru pa v treh letih od dneva, ko je bila pogodba sklenjena.

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

lep pozdrav

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc