Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

premoženjska škoda

Default avatar

avaja

Pozdravljeni, pred nekaj časa, so delavci, ki so opravljali obnovitvena dela pri sosedih, mimogrede prerezali električni kabel , ki gre preko sosedovega dvorišča do naše hiše. Pri tem je prišlo, do udara elektrike, ki je v naš hiši povzročila manjši požar, pri tem je bilo poškodovanih precej električnih aparatov, nekaj stvari pa je tudi bilo trajno poškodovanih (npr. zgorel je računalnik). Zavarovalnica podjetja, ki je škodo povzročilo nam je priznala stroške popravila aparatov, ki se jih je dalo popraviti, za uničene stvari pa ne priznajo skoraj nič, saj naj bi bile prestare, prav tako nam niso priznali nobenih stroškov čiščenja stanovanja, čeprav je bilo potrebno oprati vse obleke, vso pohištvo, skratka vse, saj je bilo celo nadstropje v tako gostem dimu, da se ni nič videlo. Sedaj me zanima kaj je v takem primeru dolžna poplačati zavarovalnica oz. povzročitelj premoženjske škode, danes smo namreč od zavarovalnice dobili dokument, za poravnavo (kjer so priznani samo zgoraj našteti stroški), rok za vrnitev dokumenta je 8 dni, v njem pa piše, da se s podpisom tega dokumenta odpovedujemo vsakršnim nadaljnim tožbam. Poleg tega me zanima ali je povzročitelj oz njihova zavarovalnica dolžna izplačati tudi odškodnino za nepremoženjsko škodo, saj sem sama od tega trenutka (v času izbruha požara sem bila v stanovanju z majhnim otrokom) na koncu z živci, zaradi česar se pojavljajo zdravstvene težave. Hvala in lep pozdrav.
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,

upravičena ste do plačila odškodnine za vso škodo, ki ste jo utrpela. Če zavarovalnica podjetja, ki je povzročilo škodo, določenih vrst škod ne krije, potem lahko povračilo le-teh uveljavljate neposredno od podjetja, ki je povzročilo škodo.

Odškodnino bi utegnila prejeti tudi za nepremoženjsko škodo, če je izkazano, da je ta nastala zaradi škodnega dogodka, ki ga omenjate in če so posledice izkazane z ustrezno zdravniško dokumentacijo.

Pri podpisu poravnave svetujem, da se z zavarovalniso dogovorite, da se iz poravnave briše besedilo, ki se nanaša na odpoved zahtevku, oziroma naj zavarovalnica dopiše natančno, katera škoda bo krita z izplačilom ponujenega zneska.

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

Lep pozdrav

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc