Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Razdedinjenje nečakov

Default avatar

rapsodija

Spoštovani,

Sem brez otrok in po pokojnem polbratu imam štiri nečake. S trdim delom in odrekanji sem si ustvarila manjše premoženje. Nekaj sem tudi podedovala po svojih starših. S pokojnim polbratom nisem imela pristnih sorodstvenih stikov in njegovi otroci- moji polnečaki so se do mene obnašali zelo nekorektno. Stalno so me poniževali in v zapuščinskem postopku po pokojnem očetu so na grd način uveljavljali svoje pravice.

Ker so žal tudi dediči po moji smrti, bi jih rada razdedinila. Glede oporoke sem skleptična, ker imajo po zakonu možnost izpodbijanja lete in bi "spet žrli živce" moji sestri, kateri nameravam zapustiti vse.

Moje vprašanje je sledeče: " Kako naj pravno uredim razdedinjenje, da po moji smrt ne bodo imeli nobenih pravic do moje zapuščine?"

Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujem

Lep pozdrav

Milena Žerovnik
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,

Zakon o dedovanju v 42. členu določa:

Oporočitelj lahko razdedini dediča, ki ima pravico do nujnega deleža:
1. če se je ta s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom;
2. če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca, ali starše;
3. če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.
Razdedinjenje je lahko popolno ali delno.

Razlog bi morala zapisati in utemeljiti v oporoki.

Pripominjam, da so bratje in sestre, v vašem primeru torej vaš polbrat oziroma sedaj njegovi pravni nasledniki, nujni dediči le v primeru, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje.

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

Lep pozdrav

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc