Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

odpovedni rok

Default avatar

joži

Spoštovani!
Želim samo preveriti, da ne bom kaj narobe napisala, če dobim drugo službo.
Ker ne želim šteti dnevov, koliko prej je treba dati odpoved, bi odpoved dala tako, da bi v odpovedi napisala s katerim dnem odpovedujem pogodbo. Datume sem izbrala samo za ta primer.
Če začnem z delom v novi službi npr. 8.5.2019, ali to pomeni, da v odpoved pogodbe napišem: Pogodbo o zaposlitvi odpovedujem z dnem, 8.5.2019. Ali je to pravilno?
Torej zanima me, ali se v odpoved napišem kot datum odpovedi tisti prvi dan, ko se začne delati pri drugem delodajalcu, ali pa se mogoče kot datum odpovedi napiše zadnji dan, ko se še dela pri "starem" delodajalcu (7.5.2019)?
Hvala.
Lep pozdrav.
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Spoštovana,

če bi pričela z delom pri novem delodajalcu dne 8.5.2019, potem bi vam delovno razmerje pri prejšnjem delodajalcu prenehalo dne, ali pa lahko tudi "z dnem" 7.5.2019 in bi tega dne seveda prenehala veljati prva pogodba o zaposlitvi.

Glede na to, da prične odpovedni rok teči naslednji dan po vročitvi odpovedi, bi tudi v vašem primeru odpovedni rok pričel teči naslednji dan po datumu, s katerim bi odpovedala pogodbo o zaposlitvi, se pravi, naslednji dan po datumu, ki bi ga zapisala v odpoved.

Vendar mora biti odpoved delodajalcu vročena pred tem datumom, torej pred datumom, ki bi ga zapisala v odpoved, oziroma najkasneje na ta datum. Pogodbe namreč ne morete odpovedati za nazaj.

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

lep pozdrav

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc