Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

KRAJA NA DELOVNEM MESTU, PRIJAVA POLICIJI

Default avatar

alexysas90

Pozdravljeni.
Prosil bi Vas, če bi mi lahko pomagali pri naslednjem problemu.
Pri določeni firmi sem imel pogodbo za nedoločen čas. Zaradi denarnih težav sem nekaj stvari odtujil, in jih nameraval prodat na bolhi. Za kar so moji nadrejeni izvedeli. In sicer so 20.11.2018 izvedeli za te strani na bolhi. 3.12. 2018 so mi izročili vabilo na zagovor v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zagovor sem imel 7.12.2018 z nadrejenimi in odvetnico. Na zagovoru sem priznal krajo, se opravičil in jim obljubil da bom pokril vso nastalo škodo. 21.1.2019 sem dobil zahtevo za povrnitev premoženjske škode ter da jo moram poravnati v roku 15 dni. 4.2.2019 sem jim poravnal škodo v višini 526,88 evrov. Dne 4.3.2018 me je obiskal policija zaradi te tatvine. Tako da bi vas prosil, da mi odgovorite na nekaj vprašanj:
Zanima me ali so me po tolikem času še lahko prijavili policiji, vem da me lahko prijavijo v roku 6 mesecev, vendar ker sem poravnal škodo me zanima če se tu kaj drugače obravnava?
Zanima me, kako bo to potekalo naprej, in kakšne možnosti imam na sodišču, saj sta bila policaja presenečena da sem že poravnal škodo?
Ali imam kakšno možnost, da mi ne dosodijo zaporne kazni (ker je znesek nad 500 evrov) in samo denarno oziroma v mojem najboljšem primeru kak opomin ( to je moja prva prijava na policiji)? Kakšna bi lahko bila zaporna ali denarna kazen? V kolikšnem času lahko pričakujem poziv na sodišče in njihovo odločitev?
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljeni,

ne veva, kdaj so vas res prijavili policiji. Ne glede na to, je prijava, v tem primeru kazenska ovadba, skoraj zagotovo pravočasna.

Glede na to, da gre za relativno nizek znesek škode, da ste škodo že poravnali, in da niste predkaznovani, je zelo težko verjetno, da bi bili obsojeni na zaporno kazen. Možna je pogojna obsodba. V vašem primeru obstoja celo možnost, da bi se zadeva rešila po v Zakonu o kazenskem postopku posebej predvidenem postopku, po katerem ne bi bil niti pogojno obsojen.

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc
cron