Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Odškodnina iz prometne nesreče - krivda

Default avatar

kamal

Moja mama je bila udeležena v prometni nesreči kot sopotnica. Voznik vozila A (vozilo v katerem je bila sopotnica), je zavijal levo iz neprednostne ceste na prednostno. V tistem trenutku je po prednosti cesti pripeljal voznik vozila B z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola. Voznik vozila A je v prometni nesreči preminil, voznika vozila B pa so kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti 323, od 2 po kazenskem zakoniku.

Voznik vozila B je na zavarovalnico že podal zahtevek za popravilo vozila in izjavil, da ni kriv za nesrečo.

Sedaj me zanima, kdo je kriv za nesrečo in s katere police je moja mama upravičena do odškodnine za telesne poškodbe (obravnava na sodišču se še ni začela, kjer ima mama pravico do vpogleda v dokaze).

Lp
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljeni,

glede na zgoraj opisano je videti, da je za nesrečo odgovoren voznik vozila B. Za bolj natančnejši odgovor bi bilo smotrno videti vsaj policijski zapisnik. V kazenskem postopku bo postavljen izvedenec za raziskave prometnih nesreč, ki bo v zvezi s tem, ali je voznik vozila B odgovoren za nesrečo, in če da, v kakšnem obsegu, izdelal izvedensko mnenje.

Videti je, da bo vaša mati, torej sopotnica v vozilu A, lahko uveljavljala odškodnino iz zavarovalne police voznika vozila B.

V primeru, da bi se izkazalo, da gre za deljeno odgovornost obeh voznikov, lahko sopotnica uveljavlja odškodnino iz police obeh voznikov. V vsakem primeru bo torej na osnovi zavarovalnih polic od zavarovalnic lahko prejela celotno odškodnino .

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc